Lokalforeninger

NTF har 21 lokalforeninger som utgjør grunnpilarene i foreningen. Den som er medlem av NTF, må også være medlem av en lokalforening.

Lokalforeningene skal ifølge vedtektene representere NTF i sitt område og fremme NTFs formål. De skal holde NTF underrettet om alt innen sine områder som kan ha betydning for landsforeningens virksomhet og bistå denne i dens arbeide. Lokalforeningene er undergitt NTFs avgjørelse i landssaker, men har selvbestemmelsesrett i lokale saker. Lokalforeningene skal dog konsultere hovedstyret i lokale saker som etter sin natur kan påregne betydelig offentlig interesse.

Mer informasjon om aktiviteter og nyheter i de ulike lokalforeningene finner du på siden for de enkelte foreningene.

Oversikt medlemstall lokalforeninger

Medlemstall NTFs lokalforeninger hentet fra NTFs årsrapport 2019

Sist oppdatert: 8. april 2022