Årsrapporter NTF

forside årsrapport

Årsrapport 2023

I tillegg til oppdatert informasjon om medlemstall, medlemsundersøkelsen, kurs og etterutdanning, utvalgsarbeidet, nye policydokumenter, medlemsrådgivning og kommunikasjonsarbeid, kan du lese om de viktigste prosjektene, kampanjene, politiske kampsakene og andre tema som ble viet ekstra oppmerksomhet i året som gikk.

Last ned pdf av rapporten her , 7.6 MB, åpnes i nytt vindu.

forside årsrapport

Årsrapport 2022

I 2022 satt regjeringen ned et Tannhelseutvalg, NTF fikk ny president og WHO vedtok en global strategi for oral helse. På mange måter et avgjørende år. I denne årsrapporten finner du et ​lettleselig, visuelt sammendrag for fjoråret og en oversikt over hva NTFs sekratriat og ulike organer har jobbet med.

Last ned pdf av rapporten her , 7.5 MB, åpnes i nytt vindu.

forside årsrapport

Årsrapport 2021

Pandemien har fortsatt å sette sitt preg på NTFs arbeid i 2021, men har også tvunget frem noen nyvinninger og flere digitale kurs og møter. I årsrapporten finner du nøkkeltall og en visuell oppsummering av de viktigste prosjektene, kampanjene, politiske kampsakene og andre tema som ble viet ekstra oppmerksomhet i året som gikk.

Last ned pdf av årsrapporten for 2021 her , 8.6 MB, åpnes i nytt vindu.

forside årsrapport

Årsrapport 2020

Pandemien har selvfølgelig lagt beslag på mye ressurser, og endret på innhold og format på flere av NTFs arbeidsområder. I NTFs årsrapport for 2020 finner du tall, tekst og bilder om hva NTF har drevet med i annerledesåret vi nå har lagt bak oss.

Last ned pdf av årsrapporten for 2020 her , 9.3 MB, åpnes i nytt vindu.

forside årsrapport

Årsrapport 2019

I årsrapporten finner du informasjon om hvilke oppgaver foreningen utøver for deg som medlem og for dine tillitsvalgte, samt informasjon om hva medlemskontingenten går til og hva foreningen egentlig brukte tid og krefter på i året som gikk.

Last ned pdf av årsrapporten for 2019 her , 8.6 MB, åpnes i nytt vindu.

Forside årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Årsrapporten er et ​lettleselig, visuelt sammendrag for året som gikk, med høydepunkter fra 2018 og en oversikt over hva NTF og NTFs ulike organer jobbet med i løpet av året.

Last ned pdf av årsrapporten for 2018 her , 10.2 MB, åpnes i nytt vindu.

 

Forside årsrapport 2017

Årsrapport 2017

2017 var første gang det ble laget en lettleselig, visuell årsrapport. Rapporten inneholder en oversikt over medlems- og etterutdanningstall, nyttig informasjon og høydepunkter for foreningen i 2017.

Last ned pdf av årsrapporten for 2017 her , 3.4 MB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 15. februar 2024