Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding

NTFs etikkråd

NTFs etikkråd skal jobbe for høy etisk standard i profesjonen, veilede i etiske spørsmål og treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av NTFs etiske regler.

NTFs etikkråd (ettikkrådet) består av leder, nestleder og 3 øvrige medlemmer som velges av NTFs representantskap. Rådet har til oppgave å:

  • bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene
  • gi råd og veiledning i etiske spørsmål
  • utrede etiske problemstillinger
  • i samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de etiske regler overholdes
  • treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket


Brudd på reglementet skal først søkes løst i lokalforeningen før de går videre til etikkrådet. Medlemmer som overtrer de etiske reglene kan bli meddelt kritikk og pålegges at forholdet beklages og/eller bringes til opphør, og ved alvorlige forhold ilegges bot på inntil ½ G og bli ekskludert.

Pasientklager angående en tannbehandlingsfaglige utførelse skal behandles av lokalforeningens klagenemnd.

Les mer om Etikk

Ønsker du kontakt med etikkrådet?

Sist oppdatert: 6. februar 2020