Kurs og etterutdanning

Logo NTFs etterutdanning

NTF jobber kontinuerlig for at våre medlemmer skal kunne opprettholde en høy etisk og faglig standard. Gjennom foreningens obligatoriske etterutdanning gir NTFs medlemmer et løfte til befolkningen og samfunnet om å være faglig oppdatert.

NTF har som mål å være tannlegens ledende leverandør av etterutdanning gjennom hele yrkeskarrieren. Foreningen har et omfattende og spennende etterutdanningstilbud tilpasset medlemmenes ulike behov. I tillegg betyr det kollegiale samholdet mye for våre medlemmer, og sosialt samvær er derfor en viktig del av våre kurs og samlinger.

Alle medlemmer, uansett hvor de bor og jobber, skal ha mulighet til å holde seg faglig oppdaterte og oppfylle timekravet for obligatorisk etterutdanning, blant annet gjennom NTFs nettkurs – et kurstilbud som i sin helhet kan gjennomføres på nett.

For informasjon om odontologisk videreutdanning som gir formell kompetanse utover grunnutdanningen se Fag / Odontologiutdanning

Sjekk kursprofilen din ved å logge deg på " Min side"