Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Kurs og etterutdanning

Logo NTFs etterutdanning

NTF jobber kontinuerlig for at våre medlemmer skal kunne opprettholde en høy etisk og faglig standard. Gjennom foreningens obligatoriske etterutdanning gir NTFs medlemmer et løfte til befolkningen og samfunnet om å være faglig oppdatert.

NTF har som mål å være tannlegens ledende leverandør av etterutdanning gjennom hele yrkeskarrieren. Foreningen har et omfattende og spennende etterutdanningstilbud tilpasset medlemmenes ulike behov. I tillegg betyr det kollegiale samholdet mye for våre medlemmer, og sosialt samvær er derfor en viktig del av våre kurs og samlinger.

Alle medlemmer, uansett hvor de bor og jobber, skal ha mulighet til å holde seg faglig oppdaterte og oppfylle timekravet for obligatorisk etterutdanning, blant annet gjennom Tannlegeforeningens nettbaserte kurs (TANK) – et kurstilbud som i sin helhet kan gjennomføres på nett.

Registrere timer? Logg deg inn på " Min side" og gå til "Registrer timer"