Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Jus og arbeidsliv

En del av NTFs medlemstilbud er kostnadsfri juridisk medlemsrådgivning og advokatbistand. Dette gis enten du er praksiseier, assistenttannlege eller ansatt tannlege.

Juridisk bistand gis som hovedregel fra tannlegeforeningens egne jurister og advokater. Våre dyktige medlemsrådgivere er eksperter på arbeidsrett, helserett og tannlegers samarbeidsforhold og kontrakter, samt andre områder som er knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege.

Kontaktinformasjon til juridisk medlemsrådgivning: 
E-post: jus@tannlegeforeningen.no
Telefon: Under koronaepidemien vil telefontiden kunne variere - se oppdatert informasjon på siden kontakt oss