Jus og arbeidsliv

En del av NTFs medlemstilbud er kostnadsfri juridisk medlemsrådgivning og advokatbistand. Dette gis enten du er praksiseier, assistenttannlege eller ansatt tannlege.

Juridisk bistand gis som hovedregel fra tannlegeforeningens egne jurister og advokater. Våre dyktige medlemsrådgivere er eksperter på arbeidsrett, helserett og tannlegers samarbeidsforhold og kontrakter, samt andre områder som er knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege.

Kontaktinformasjon til juridisk medlemsrådgivning: 

E-post: jus@tannlegeforeningen.no

Telefon: 22 54 74 00

Åpningstid for telefonhenvendelser for medlemsrådgivning er kl 1200 – 1530 - mandag, onsdag og torsdag.