Søk
Helsepolitisk barometer bekrefter stor tillit til tannhelsetjenesten

Helsepolitisk barometer bekrefter stor tillit til tannhelsetjenesten

/ 28.03.2017

Kantar TNS har gjennomført det årlige Helsepolitiske barometeret for å kartlegge befolkningens oppfatninger og forventninger til helsepolitikken. Tirsdag 28. mars ble resultatene presentert. Støtten og tilliten til tannhelsetjenesten, slik den fremstår i dag, er stor.

Landsmøtet 2018 flyttes fra Trondheim til Lillestrøm

Landsmøtet 2018 flyttes fra Trondheim til Lillestrøm

/ 27.03.2017

Sør-Trøndelag tannlegeforening ble tildelt Landsmøtet 2018 av representantskapet 2013. På grunn av forsinkelser i bygging av ny hall i Trondheim må arrangementet flyttes til Lillestrøm.

Sammen i kampen for kreftpasienter - Munnhelsedagen 2017

/ 20.03.2017

Over 33 000 personer i Norge får en ny kreftdiagnose hvert år, og mer enn 250 000 personer her i landet har, eller har hatt, kreft. 40% - 100% av alle kreftpasienter, avhengig av krefttype, opplever problemer med munnhelsen som en følge av kreftbehandlingen - likevel er munnen et område som ofte glemmes i kreftomsorgen. 20. mars markerer NTF, Kreftforeningen og Munn- og halskreftforeningen Verdens Munnhelsedag, bl.a. ved å samle over 200 personer til frokostseminar om dette viktige temaet.

Ny fagprosedyre for undersøkelser av barn utsatt for vold og overgrep

/ 16.03.2017

En ny fagprosedyre utviklet av Sørlandet sykehus HF og Statens Barnehus Kristiansand skal gjøre det enklere å dokumentere funn i saker der det er mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn.

Ny veileder om Helfo-stønad for kroneterapi

/ 15.03.2017

Helfo har registrert at tannleger vurderer stønadsrett for kroneterapi forskjellig. De har derfor utviklet en digital veileder for å legge til rette for riktig forståelse av vilkårene.

Nasjonal markering av håndhygienens dag 5. mai

/ 13.03.2017

Folkehelseinstituttet, kompetansesentrene for smittevern og kommunehelsetjenesten inviterer til å markere håndhygienens dag.

UiO på listen over de beste tannlegeutdanningene i verden

/ 13.03.2017

8. mars ble listen over verdens universiteter basert på fagområder publisert (QS World University Rankings by Subject). Odontologi ved UiO havnet på 46. plass over verdens beste odontologistudier.

Velkommen til Trondheimskonferansen!

/ 10.03.2017

NTF inviterer medlemmer og lokale aktører fra Trøndelagsregionen til debatt for å belyse ulike utfordringer en flytting av den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene kan medføre.

Flere nyheter