Søk
Enighet mellom partene i Oslo kommune

Enighet mellom partene i Oslo kommune

/ 24.05.2017

Tirsdag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet under mekling. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for noen lokal pott, men valgte likevel å akseptere meklingsmannens forslag.

Stort engasjement rundt flytting av DOT

Stort engasjement rundt flytting av DOT

/ 23.05.2017

Det har vært stort engasjement og mange medieoppslag etter at regjeringen la fram forslag om flytting av ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene.

Nytt tilbud om pensjonsavtale gjennom Storebrand

/ 15.05.2017

Selvstendig næringsdrivende har nå muligheten til å opprette en svært gunstig pensjonsavtale gjennom Storebrand. Forutsigbare betingelser, relevant rådgivning og hjelp til å forstå pensjon er noen av fordelene vi har fremforhandlet.

Periodontist valgt inn i styret for Nasjonalt Diabetesforum

/ 13.05.2017

God diabetesomsorg er avhengig av tverrfaglig samarbeid, og som en del av satsingen på munnhelse ønsket Diabetesforbundet en tannlege inn i styret. Spesialist i periodonti, Kristin Kolltveit, er valgt inn i styret for Nasjonalt Diabetesforum.

Har du oppdatert din medlemsinformasjon?

/ 12.05.2017

NTF har i dag sendt ut e-post til alle medlemmer med oppfordring om å bekrefte/oppdatere informasjonen som ligger inne i vårt medlemsregister.

Oppgradert reiseforsikring med Storebrand - Akademikeravtalen

/ 10.05.2017

Fra 1. mai ble Storebrands reiseforsikring oppgradert til Super reiseforsikring med flere og bedre dekninger.

Kurs for tillitsvalgte i lokale forhandlinger i KS-området

/ 09.05.2017

Akademikerne kommune vil i mai, juni, august og september arrangere kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Kursinnhold er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet pluss kap. 3 i bedriftsavtalen og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner.

Verdens håndhygienedag 5. mai 2017

/ 05.05.2017

Folkehelseinstituttet går sammen med landets fire kompetansesentre for smittevern i markeringen av Verdens håndhygienedag den 5. mai. Hovedtemaet for årets markering er korrekt bruk av engangshansker

Flere nyheter