Søknad om å bli opptatt som medlem av Den norske tannlegeforening