Om NTF

logo NTF

Den norske tannlegeforening (NTF) ble stiftet 15. oktober 1884, og er en profesjons- og fagforening for landets tannleger. Foreningen er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne.

NTF arbeider for medlemmenes faglige og økonomiske interesser og for gode kollegiale forhold. Foreningen skal bidra til at odontologisk utdanning og forskning av høy kvalitet er grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse, og legge til rette for at denne kompetansen opprettholdes. NTF skal dessuten medvirke til at hele befolkningen får dra nytte av en god tannhelsetjeneste.

NTF består av 21 lokalforeninger, 7 spesialistforeninger og NTF Student. Foreningens øverste organ er representantskapet som møtes hvert annet år. NTF ledes av et hovedstyre med president som styreleder.

Den daglige driften ivaretas av et sekretariat ledet av generalsekretæren.

Les mer om sekretariatet, NTFs lokalforeninger, spesialistforeninger og NTFs ulike organer i de ulike menyvalgene.

Vedtekter

NTFs vedtekter ble revidert og vedtatt av NTFs representantskap 2021.
Se egen side for NTFs vedtekter

NTFs etiske regler

Den norske tannlegeforenings etiske regler fastlegges av tannlegene selv, skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av tannlegeyrket. Etiske regler viser at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og faget vårt, og det vil være medvirkende til at publikum opprettholder tilliten til tannlegestanden.

Se hele regelverket under Fag og politikk / Etikk

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet er NTFs viktigste styringsverktøy. Med arbeidsprogrammet beskriver representantskapet foreningens overordnede strategiske målsettinger og prioriteringer for kommende periode. NTFs arbeidsprogram 2024-2025 ble vedtatt av Representantskapemøtet 2023.

Last ned pdf av NTFs arbeidsprogram 2022-2023 , 266.4 kB, åpnes i nytt vindu.

Last ned pdf av NTFs arbeidsprogram 2024-2025 , 192.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ("åpenhetsloven") skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Tannlegeforeningen omfattes av regelverket.

I henhold til åpenhetsloven skal virksomhetene utarbeide retningslinjer for krav til leverandører og forretningsforbindelser. Alle har rett til å be Tannlegeforeningen om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Tannlegeforeningen plikter å svare på slike henvendelser.

Tannlegeforeningen er også pålagt å publisere redegjørelse for aktsomhetsvurderinger innen 30.6 hvert år - første gang 30.6.2023.

Henvendelser vedrørende informasjonsplikt kan rettes til post@tannlegeforeningen.no

Les mer om åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Forstørr bildet

Klikk på bildet for å se det i større format

Sist oppdatert: 18. juni 2024