Om NTF

logo NTF

Den norske tannlegeforening (NTF) ble stiftet i 15. oktober 1884, og er en profesjons- og fagforening for landets tannleger. Foreningen er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne.

NTF arbeider for medlemmenes faglige og økonomiske interesser og for gode kollegiale forhold. Foreningen skal bidra til at odontologisk utdanning og forskning av høy kvalitet er grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse, og legge til rette for at denne kompetansen opprettholdes. NTF skal dessuten medvirke til at hele befolkningen får dra nytte av en god tannhelsetjeneste.

NTF består av 21 lokalforeninger, 7 spesialistforeninger og NTF Student. Foreningens øverste organ er representantskapet som møtes hvert annet år. NTF ledes av et hovedstyre med president som styreleder.

Den daglige driften ivaretas av et sekretariat ledet av generalsekretæren.

Les mer om sekretariatet, NTFs lokalforeninger, spesialistforeninger og NTFs ulike organer i de ulike menyvalgene

Vedtekter

NTFs vedtekter ble revidert og vedtatt av NTFs representantskap 2019.
Se egen side for NTFs vedtekter

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet er NTFs viktigste styringsverktøy. Med arbeidsprogrammet beskriver representantskapet foreningens overordnede strategiske målsettinger og prioriteringer for kommende periode. NTFs arbeidsprogram 2022-2023 ble vedtatt av Representantskapet 26. - 28. november 2021.

Last ned pdf av NTFs arbeidsprogram 2022-2023 , 266.4 kB, åpnes i nytt vindu.

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet er et overordnet dokument som utdyper arbeidsprogrammet og beskriver hva
NTF er og står for. Prinsipprogrammet 2020 - 2023 ble vedtatt av Representantskapet 29.-30. november 2019.

Last ned pdf av NTFs prinsipprogram 2020 - 2023 , 353.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Policydokumenter

Høringssvar

En oversikt over innleverte hørigssvar finner du i menypunktet Fag og politikk / tannhelsepolitikk

Sist oppdatert: 8. desember 2021