Klagenemndene

Klagenemndenes formål er å bidra til å forebygge og løse konflikter mellom pasienter og tannleger som er medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF), gi informasjon om tannbehandling til publikum og bidra i dialogen mellom behandlende tannlege og pasient.

Klagenemndene besvarer forespørsler og/eller behandler klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen, men kan ikke ta stilling til krav om erstatning.

Klagenemndene kan kun behandle saker som kan løses ved reduksjon/tilbakebetaling av honoraret eller ved at tannlegen med klagerens samtykke korrigerer/gjør om arbeidet.

Klager hvor kravet om nedsettelse av honorar eller korrigering/omgjøring overstiger Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) sin nedre grense for behandling (10 000 kroner) kan ikke behandles av klagenemndene.

Klagenemndene kan heller ikke behandle saker der klageren ønsker erstatning for tort og svie, der klagen dreier seg om rimeligheten av pris på utført behandling, manglende overholdelse av prisopplysningsforskrift, feil ved trygdeoppgjør eller underbehandling/overbehandling.

For mer informasjon se Reglement for NTFs klagenemnder

Mer informasjon om klageordningen finner du også i menypunktet Pasientklager under Jus og arbeidsliv

Ordningen er forankret i lokalforeningene.
Kontakt klagenemnden i din lokalforening.

Sist oppdatert: 15. februar 2023