Kontaktinformasjon lokale klagenemnder

Forening

Navn

Telefon

E-post

Aust-Agder Tannlegeforening

Timea Claudia Barexstein

95722772

timea.barexstein@gmail.com

Aust-Agder Tannlegeforening

Lars Ottar Gusdal Jomås

91563676

ljomaas@online.no

Aust-Agder Tannlegeforening

Knut Jostein Lien

95921201

jostein.lien@gmail.com

Bergen Tannlegeforening

Anne Grethe Martem

90085813

agmartem@gmail.com

Bergen Tannlegeforening

Kjersti Sylvester-Jensen

93257047

sylvester-jensen@hotmail.com

Bergen Tannlegeforening

Christian Schriwer

90043577

schriwer@hotmail.com

Buskerud Tannlegeforening

Ståle Bratland


buskerudtannklage@gmail.com

Buskerud Tannlegeforening

Terje Døviken


buskerudtannklage@gmail.com

Buskerud Tannlegeforening

Elin Paulsrud


buskerudtannklage@gmail.com

Finnmark Tannlegeforening

Bård Anders Hagen

95733580

b.hagen@me.com

Finnmark Tannlegeforening

Lasse Hove

90047075

lasse.hove@tffk.no

Finnmark Tannlegeforening

Sophie V. Antonsen

90639962

sophie.antonsen@ffk.no

Haugaland Tannlegeforening

Karin Holmgard

90136325

kholmgard@hotmail.com

Haugaland Tannlegeforening

Siv Storesund

47867866

Siv@k3t.no

Haugaland Tannlegeforening

Eirik Vee

92231001

eirikvee@ferrule-media.no

Hedmark Tannlegeforening

Jørgen Svartorsæther

41470125

svartorsaether@gmail.com

Hedmark Tannlegeforening

Anders Furuseth

41618770

furuseth@online.no

Hedmark Tannlegeforening

Astrid Aas Moen

45209434

astrid@ulvmoen.net

Hedmark Tannlegeforening

Hildegunn Wingdahl

90187344

hildegunn100@hotmail.com

Nord-Trøndelag Tannlegeforening

Anette Opland Hals


aneha@trondelagfylke.no

Nord-Trøndelag Tannlegeforening

Marit Nielsen Jessen

47263792

marjes@trondelagfylke.no

Nord-Trøndelag Tannlegeforening

Stein Tessem

99707494

stete@trondelagfylke.no

Nordland Tannlegeforening

Øyvind Juliussen

97531713

oyvindjuliussen@hotmail.com

Nordland Tannlegeforening

Kristine Torsdatter

97583154

kritor@nfk.no

Nordland Tannlegeforening

Anna Frydendal Hoem

93203079

hoem86@hotmail.com

Nordmøre og Romsdal Tannlegeforening

Fredrik Ahlgren

41162979

fahlgren@pm.me

Nordmøre og Romsdal Tannlegeforening

Ellen Cecilie Brunstad

95205025

ebrunstad@yahoo.no

Nordmøre og Romsdal Tannlegeforening

Tale Flatsetø

99746765

flatseto@online.no

Oppland Tannlegeforening

Svein-Ragnar Baggethun

90158560

sveinragnar@gmail.com

Oppland Tannlegeforening

Grete Sophie Forberg

93031323

gsf@thermo-floor.no

Oppland Tannlegeforening

Håkon Vold-Johansen

99738576

tannlegeoslo@hotmail.com

Oppland Tannlegeforening

Daniel Nordhaug

47399945

daniel@gjoviktann.no

Oslo Tannlegeforening

Harald Høyvik


klage@oslotann.no

Oslo Tannlegeforening

Stine V Angelsen Nordhus


klage@oslotann.no

Oslo Tannlegeforening

Knut Årving


klage@oslotann.no

Oslo Tannlegeforening

Naia Ollendorff Halvorsen


klage@oslotann.no

Oslo Tannlegeforening

Therese Gran


klage@oslotann.no

Rogaland Tannlegeforening

Anne-Lill Kolle Follegg

91785003

al.folle@online.no

Rogaland Tannlegeforening

Atle Hagli

97018991

atle@heilotannlegene.no

Rogaland Tannlegeforening

Hamid Hosseini

45025345

seyed1344@gmail.com

Rogaland Tannlegeforening

Magne Skomedal

40280017

magne@orisdental.no

Rogaland Tannlegeforening

Robert Jan Kobiela

41031911

robert@oris-stavanger.no

Romerike Tannlegeforening

Nina E. Dahlberg

99691605

ninad@afk.no

Romerike Tannlegeforening

Kristin Bergh Lundby

95964463

kristin.b.lundby@gmail.com

Romerike Tannlegeforening

Lene Aarvik

92018075

lene@aarvik.com

Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Henning Greve Lem

91756865

post@lardal.nhn.no

Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Gaute Sivertsen

48216482

gautesiv@hotmail.com

Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Grete Olin Engan

97532115

greteoengan@hotmail.com

Sunnmøre Tannlegeforening

Marie Granmo

70125622

123rie@gmail.com

Sunnmøre Tannlegeforening

Terje Myklebust

48232213

myklebustterje@gmail.com

Sunnmøre Tannlegeforening

Hallvard Nødtvedt

91199978

nasehoinn@yahoo.no

Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Arnt Einar Andersen

91821700

arnt.einar.andersen@gmail.com

Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Jørgen Sandnes

95200887

jirgen@online.no

Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Maria Isaksen

47235697

mariaisaksen@icloud.com

Telemark Tannlegeforening

Magne Granmar

92238648

mgranmar@gmail.com

Telemark Tannlegeforening

Kari Ulvedal Nikolaisen

93485759

kari.nikolaisen@gmail.com

Telemark Tannlegeforening

Elisabeth Sletten

90090307

elisabethsletten@gmail.com

Telemark Tannlegeforening

Magne Borge

95126309

magne.borge@sf-nett.no

Troms Tannlegeforening

Camilla Bomstad

90143999

camilla.j.bomstad@gmail.com

Troms Tannlegeforening

Anders Engesbakk

90155784

anders_engesbakk@hotmail.com

Troms Tannlegeforening

Sandra Marie Jakobsen

92685133

sandra_mariej@hotmail.com

Troms Tannlegeforening

Kristine Liahjell

91844656

kliah@online.no

Vest-Agder Tannlegeforening

Karl Morgan Hegelstad

95812098

tannlegehegelstad@gmail.com

Vest-Agder Tannlegeforening

Susanne Hou Pedersen

91813620

shp@gyldentann.no

Vest-Agder Tannlegeforening

Jeannette Holst Torjesen

97664911

je-to@frisurf.no

Vestfold Tannlegeforening

Cesilie Hegna

48089873

cesilie.hegna@orisdental.no

Vestfold Tannlegeforening

Christian Kaldheim

91693663

ckaldheim@icloud.com

Vestfold Tannlegeforening

Faruk Surbehan

92661433

faruk.surbehan@gmail.com

Østfold Tannlegeforening

Sigurd Schneider

92489524

sigurdschneider@yahoo.no

Østfold Tannlegeforening

Otto Arve Igland

90775375

ottoi@online.no

Østfold Tannlegeforening

Thomas Gjølstad

92469911

firmapost@gjoelstad.no

Sist oppdatert: 28. juni 2024