Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Klage fra pasient?

illustrasjon på smerte

Informasjon til tannleger som har mottatt klage fra pasient.

God informasjon og dialog vil som regel kunne forebygge og løse uenigheter og misforståelser mellom tannlege og pasient.

Hvis pasienten mener at noe har gått galt i forbindelse med tannbehandlingen og man ikke kommer til enighet, er det flere ulike klageinstanser tannlegen kan eller skal henvise pasienten videre til hvis saken ikke har løst seg mellom partene.

Viktigheten av grundig journalføring kan ikke overdrives. I tillegg til å fungere som arbeidsverktøy for behandler, vil journalen kunne fungere som dokumentasjon på behandlingen som er utført overfor pasienter og pårørende samt eventuelle klageinstanser og tilsynsmyndigheten. Det samme gjelder behandling som man har valgt å ikke utføre, hvilke henvisninger som er gitt og så videre.

Mer informasjon finner du i de ulike menypunktene.

Andre nyttige lenker:

 

 

Sist oppdatert: 11. desember 2019