Verktøykasse

Tannlegeutstyr

Her finner du blant annet maler og utkast til arbeidsavtaler for ansatte og samarbeidskontrakter med omfattende kommentarer.

Ta kontakt med sekretariatet så kan vi veilede i bruk av avtalene og kontraktene. Dette gjelder også særlig dersom du vurderer nedbemanning eller oppsigelse – da er vårt klare råd at du tar kontakt med sekretariatet så vi kan bistå og veilede i prosessen.

Ansettelseskontrakt for tannlege (oppdatert desember 2016)

 Ansettelseskontrakt for tannpleier (oppdatert januar 2017)

Innholdet er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer.

Sist oppdatert: 8. desember 2020