Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pasientskadeerstatning er ansvarlig for skade som kan kreves erstattet etter pasientskadeloven, herunder skade som følge av behandling i offentlig eller privat tannhelsetjeneste.

logo NPE

Alle privatpraktiserende tannleger plikter å yte tilskudd til NPE, jf. helsepersonelloven § 20 jf. pasientskadeloven § 8. Endringen trådte i kraft i 2009, og erstattet behovet for å tegne ansvarsforsikring.

Behandling av klager hos NPE er gratis.

Klager som kan behandles av NPE:

  • Skaden må skyldes tannbehandlingen og svikt i denne
  • Det er ikke krav om at tannlegen har opptrådt uaktsomt, det er skaden og resultatet av skaden som avgjør om pasienten har rett til erstatning (objektivt ansvar)
  • Pasienten kan kreve erstatning utover behandlingskostnader, for eksempel for tap av inntekt som følge av skaden
  • Det økonomiske tapet overstiger kr 10. 000,-

Les mer om Norsk pasientskadeerstatning på npe.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 10. desember 2019