Oppdaterte råd og retningslinjer

25. mai: Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sine nettsider med anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Oppdaterte råd og retningslinjer

25. mai: Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sine nettsider med anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Helserett

Det stilles krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Som tannlege må du forholde deg til regler i helselovgivningen knyttet til din yrkesutøvelse og pasientenes rettigheter. På disse sidene finner du informasjon om det som er mest relevant for din yrkesutøvelse på dette området, som taushetsplikt, journalføring og autorisasjonsspørsmål.

Sist oppdatert: 3. desember 2019