Helserett

Det stilles krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Som tannlege må du forholde deg til regler i helselovgivningen knyttet til din yrkesutøvelse og pasientenes rettigheter. På disse sidene finner du informasjon om det som er mest relevant for din yrkesutøvelse på dette området, som taushetsplikt, journalføring og autorisasjonsspørsmål.

Sist oppdatert: 3. desember 2019