Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding

Helserett

Det stilles krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Som tannlege må du forholde deg til regler i helselovgivningen knyttet til din yrkesutøvelse og pasientenes rettigheter. På disse sidene finner du informasjon om det som er mest relevant for din yrkesutøvelse på dette området, som taushetsplikt, journalføring og autorisasjonsspørsmål.

Sist oppdatert: 3. desember 2019