Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Pensjon

Illustrasjon pensjon

Pensjonen skal erstatte lønnen din når du må eller velger å slutte i yrket. Pensjonen består tradisjonelt av alderstrygd fra folketrygd, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og/eller privat spareordning.

Mer informasjon finner du også i menyvalgene for praksiseieransatt tannlege privat sektor og ansatt tannlege offentlig sektor.

Se også NTFs pensjonspolitikk

Alle som bor eller jobber i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden. Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon kommer an på hvilken opptjening du har hatt gjennom livet og hvor mange år du har bodd i Norge. Merk at det er forskjellige regelverk som gjelder for ulike årskull.

Mer informasjon om hva som gjelder for deg finner du på www.nav.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alle arbeidstakere har krav på det som kalles tjenestepensjon. I privat sektor kalles dette obligatorisk tjenestepensjon (OTP), mens pensjonsordningen for ansatte innen stat og kommune kalles offentlig tjenestepensjon (OFTP).

Les mer om hva som gjelder som ansatt i privat sektor og ansatt i offentlig sektor

I tillegg til alderspensjon og tjenestepensjon kan alle velge om de vil spare litt ekstra.

I dag finnes det to muligheter for sparing til pensjon:
1) individuell pensjonsspareordning (IPS) og
2) individuell sparing i kollektiv tjenestepensjon hos arbeidsgiver.

Les mer om ulike pensjonsspareordninger ??

Tannlegeforeningen har inngått en avtale med konsulentselskapet Actecan som gir alle medlemmer rabattert pris på individuell pensjonsveiledning og pensjonsfaglig bistand.

Les mer om avtalen med Actecan under "Medlemsfordeler"

Sist oppdatert: 7. oktober 2019