Pensjon

Illustrasjon pensjon

Pensjonen skal erstatte lønnen din når du må eller velger å slutte i yrket. Pensjonen består tradisjonelt av alderstrygd fra folketrygd, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og/eller privat spareordning.

Alle som bor eller jobber i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden. Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon kommer an på hvilken opptjening du har hatt gjennom livet og hvor mange år du har bodd i Norge. Merk at det er forskjellige regelverk som gjelder for ulike årskull.

Mer informasjon om hva som gjelder for deg finner du på www.nav.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Alle arbeidstakere har krav på det som kalles tjenestepensjon. I privat sektor kalles dette obligatorisk tjenestepensjon (OTP), mens pensjonsordningen for ansatte innen stat og kommune kalles offentlig tjenestepensjon (OFTP).

Les mer om hva som gjelder som ansatt i privat sektor og ansatt i offentlig sektor

I tillegg til alderspensjon og tjenestepensjon kan alle velge om de vil spare litt ekstra.

I dag finnes det to muligheter for sparing til pensjon:
1) individuell pensjonsspareordning (IPS) og
2) individuell sparing i kollektiv tjenestepensjon hos arbeidsgiver.

Les mer om ulike pensjonsspareordninger ??

Tannlegeforeningen har inngått en avtale med konsulentselskapet Actecan som gir alle medlemmer rabattert pris på individuell pensjonsveiledning og pensjonsfaglig bistand.

Les mer om avtalen med Actecan under "Medlemsfordeler"

Sist oppdatert: 7. oktober 2019