Ansatt tannlege privat

penger

Tjenestepensjon fra arbeidsgiver

Alle arbeidstakere har krav på det som kalles tjenestepensjon. I privat sektor kalles dette obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

OTP er en individuell sparing i en kollektiv tjenestepensjon hos arbeidsgiver.De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte og det er;

  1. Arbeidsgivere som har minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling. 
  2. Arbeidsgivere med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i bedriften, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling. 

Lov om obligatorisk tjenestepensjon Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (OTP-loven) sier at ordningen enten må være en innskuddsordning eller en ytelsesordning.

Det er opp til arbeidsgiver å velge hvilken type ordning som skal opprettes.

Arbeidsgivers innskudd kan være alt fra 2 % til 7 % av lønnen opp til 12 G.
I tillegg kan det spares inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Den fremtidige pensjonens størrelse vil avhenge av hvor mye som er innbetalt og avkastningen på innskuddet.

Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år. 

Årets beløp finner du på www.nav.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Ytelsespensjon garanterer en viss størrelse på pensjonen og fastsettes til en bestemt andel av den ansattes lønn ved pensjonsalder. Med en ytelsesordning er pensjonen forutsigbar for den ansatte, mens bedriftens utgifter vil avhenge blant annet av alder, lønnsnivå og avkastning i ordningen, og kan dermed variere fra år til år.

Sist oppdatert: 7. februar 2022