Pensjon - selvstendig næringsdrivende

Bilde sparebøsse

Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å spare til egen pensjon.

I praksis har selvstendig næringsdrivende to alternativer for pensjonssparing: Enten kan du opprette en pensjonsordning gjennom bedriften, eller så kan du spare privat gjennom f.eks. innskuddspensjon eller IPS.

Den store fordelen med innskuddspensjon er at du får skattefradrag for innbetalt premie. Du kan spare inntil 7 prosent av lønnen din til pensjon (beregnet personinntekt mellom 1-12 G).

Pensjonsmulighetene for selvstendig næringsdrivende reguleres av lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Det betyr at du som selvstendig næringsdrivende kan opprette en innskudds¬pensjonsavtale, på samme måte som en bedrift oppretter en obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte. Gjennom innskuddspensjonsavtalen betaler du jevnlige innskudd til din pensjonskonto. Innskuddene og den avkastningen du oppnår, kommer til å utgjøre din framtidige alderspensjon.

Har du ansatte som har fylt 20 år og jobber mer enn 20 prosent stilling, skal de være med i pensjonsordningen.

Privat pensjonssparing kan man også gjøre gjennom Individuell Pensjons Sparing såkalt IPS: Hvis du sparer privat til pensjon gjennom IPS, får du fradrag i alminnelig inntekt for sparingen din.

Vil du vite mer anbefaler vi å ta kontakt med en pensjonsleverandør (bank eller forsikringsselskap).

I tilknytning til tjenestepensjon tegnes obligatorisk forsikring som fortsetter sparingen din dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykemelding.

Man kan sikre seg mot inntektstap ved uførhet med å knytte uførepensjon til spareavtalen. Utbetalingene kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger og uførepensjon fra folketrygden.

Har du ansatte som utgjør mer enn 0,75 årsverk, må du tegne tjenestepensjonsordning for dine ansatte. Sparingen må utgjøre minimum 2 % av lønnen mellom 1 og 12 G.

Sist oppdatert: 26. oktober 2019