Reklamasjoner

En reklamasjon er en erklæring om at man mener det er feil eller mangler ved varen eller tjenesten man har kjøpt eller mottatt. Det er altså et krav som følge av feil eller mangler ved en vare eller tjeneste. En reklamasjon skal alltid skje snarest mulig etter at feilen ble oppdaget.

Ved reklamasjoner bør tannlegen alltid vurdere å ta imot reklamasjonen selv og utføre retting for pasienten. Hvis tannlegen mener reklamasjonen helt eller delvis skyldes i svikt ved tanntekniske arbeider, kan tannlegen gå i dialog med tanntekniker om hvem som er nærmest til å bære kostnaden for rettingen. Om reklamasjonen gjelder utføringen av selve konstruksjonen kan tannlegen rette krav mot tannteknikeren som har levert arbeidet. Det gis gjerne garantier på tannteknikk mot at arbeidet det reklameres på leveres tilbake sammen med ordreseddel.

Tannteknikere er også pliktige til å yte tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og NPE kan behandle krav knyttet til tanntekniske arbeider. En bro som knekker, anses som en svikt ved helsetjenesten og kravet kan dermed behandles av NPE.

Les mer om dette under Assistenttannlege/Ansvar for reklamasjoner

Andre nyttige lenker:

Sist oppdatert: 11. desember 2019