Sekretariatet

E-post: post@tannlegeforeningen.no
Tlf sentralbordet: 22 54 74 00

Vi oppfordrer deg til å ikke sende oss sensitive personopplysninger ukryptert pr. e-post.

NTFs sekretariat tilbyr individuell og generell rådgivning, samt faglig og juridisk bistand til alle medlemmer i spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege. Sekretariatet bidrar også i det politiske påvirkningsarbeidet, deltar i møter med myndigheter, drifter NTFs kommunikasjonskanaler, driver opplæring av tillitsvalgte og har ansvaret for produksjon av Tidende og NTFs etterutdanningstilbud. I tillegg administrerer sekretariatet sykehjelpsordningen og rettshjelpsordningen og bistår i arbeidet med de ulike NTF- og Akademikerorganene, samt utvikler/oppdaterer standardmaler (kontrakter, skjemaer m.m.), brosjyrer, veiledere og NTFs kvalitetshåndbok.

NTFs sekretariat ledes av generalsekretær Anne Farseth, og består av følgende avdelinger:

  • Stab – 2 medarbeidere (hvorav 1 i 20% stilling)
  • Fag og kommunikasjon - 7 medarbeidere
  • Økonomi og administrasjon - 6 medarbeidere
  • Jus og arbeidsliv - 6 medarbeidere
  • Tidende - 5 medarbeidere (hvorav 2 i 20% stilling)

Klikk her for å gå til oversikten over ansatte i NTFs sekretariat

Sist oppdatert: 9. juli 2024