Oversikt over ansatte i sekretariatet

Stab

Generalsekretær
Anne Farseth
Mob: 92841205
e-post: anne.farseth (a) tannlegeforeningen.no

Organisasjonssjef
Thomas Eide Holmen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: teh(at)tannlegeforeningen.no

Seniorrådgiver / tannlege (20% stilling)
Harry-Sam Selikowitz
Mob: 90 93 10 02
e-post: harrysam(at)tannlegeforeningen.no

Fag og kommunikasjon

Avdelingsleder / advokat
Elisabeth Scarpello
Tlf: 22 54 74 00
e-post: Elisabeth.Scarpello(at)tannlegeforeningen.no

Fagsjef / tannlege
Camilla Hansen Steinum
Tlf: 22 54 74 00
e-post: camilla.hansen.steinum(at)tannlegeforeningen.no

Utdanningssjef / tannlege
Øyvind Asmyhr
Mob: 48 01 07 09
e-post: oa(at)tannlegeforeningen.no

Kommunikasjonsansvarlig
Tonje Camacho
Mob: 95 10 17 24
e-post: tonje.camacho(at)tannlegeforeningen.no

Spesialrådgiver – politikk og kommunikasjon
Christian Pollock Fjellstad
Mob: 90 09 23 09
e-post: christian.fjellstad(at)tannlegeforeningen.no

Rådgiver e-læring
Øyvind Huseby
Mob: 48 22 92 80
e-post: oyvind.huseby(at)tannlegeforeningen.no

Spesialrådgiver fag og etterutdanning / tannlege
Carina Urke
e-post: carina.urke(at)tannlegeforeningen.no

 

Økonomi og administrasjon

Avdelingsleder / Økonomi- og administrasjonssjef
Cecilie Øvrebø Gjerdene
Mob: 91 32 27 76
e-post: cecilie.gjerdene(at)tannlegeforeningen.no

Økonomi og regnskapskonsulent
Wenche Tallås Kjernsval
Mob: 90 78 03 16
e-post: wenche.kjernsval(at)tannlegeforeningen.no

IT-sjef
Ane Øpstad Hamborg
Mob: 92 80 52 59
e-post: ane.hamborg(at)tannlegeforeningen.no

Landsmøtekonsulent
Sissel Dahl
Mob: 48 17 11 17
e-post: sissel.dahl(at)tannlegeforeningen.no

Kurskonsulent
Ann Kristin Engh Solem
Mob: 41 53 28 27
e-post: akes(at)tannlegeforeningen.no

Medlemsansvarlig
May-Britt Gimre
Mob: 90 02 33 23
e-post: may.britt.gimre(at)tannlegeforeningen.no

Jus og arbeidsliv

Avdelingsleder / advokat
Elin Kværnø
Tlf. 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Forhandlingssjef / advokat
John Frammer
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Advokat
Tone Galaasen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Advokat
Dag Kielland Nilsen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Advokatfullmektig
Silje Nicolaysen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Spesialrådgiver
Lin Muus Bendiksen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 9. juli 2024