Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding

Oversikt over ansatte i sekretariatet

Stab

Generalsekretær
Morten Harry Rolstad
Mob: 95 77 75 49
e-post: morten.rolstad(at)tannlegeforeningen.no

Organisasjonssjef
Thomas Eide Holmen
Mob: 47 48 87 63
e-post: teh(at)tannlegeforeningen.no

Seniorrådgiver
Wenche Stavik
Mob: 40 41 30 67
e-post: wenche.stavik(at)tannlegeforeningen.no

Advokat (20% stilling)
Elisabeth Scarpello
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Fag og kommunikasjon

Avdelingsleder
Thomas Eide Holmen
Mob: 47 48 87 63
e-post: teh(at)tannlegeforeningen.no

Fagsjef (tannlege)
Kirsten Ahlsen
Mob: 99 44 16 62
e-post: kirsten.ahlsen(at)tannlegeforeningen.no

Utdanningssjef (tannlege)
Øyvind Asmyhr
Mob: 48 01 07 09
e-post: oyvind.asmyhr(at)tannlegeforeningen.no

Kommunikasjonsrådgiver
Tonje Camacho
Mob: 95 10 17 24
e-post: tonje.camacho(at)tannlegeforeningen.no

Rådgiver - politisk kommunikasjon
Øyvind Berdal
Mob: 45 85 04 97
e-post: oyvind.berdal(at)tannlegeforeningen.no

Rådgiver e-læring
Øyvind Huseby
Mob: 48 22 92 80
e-post: oyvind.huseby(at)tannlegeforeningen.no

Økonomi og administrasjon

Økonomi- og administrasjonssjef
Cecilie Øvrebø Gjerdene
Mob: 91 32 27 76
e-post: cecilie.gjerdene@tannlegeforeningen.no

IT-sjef
Ane Øpstad Hamborg
Mob: 92 80 52 59
e-post: ane.hamborg(at)tannlegeforeningen.no

Landsmøtekonsulent
Sissel Dahl
Mob: 48 17 11 17
e-post: sissel.dahl(at)tannlegeforeningen.no

Kurskonsulent
Ann Kristin Engh Solem
Mob: 41 53 28 27
e-post: akes(at)tannlegeforeningen.no

Medlemsansvarlig
May-Britt Gimre
Tlf: 90 02 33 23
e-post: may.britt.gimre(at)tannlegeforeningen.no

Økonomi- og regnskapskonsulent
Kjersti Norum Bøhren
Mob: 40 84 53 95
e-post: kjersti.bohren(at)tannlegeforeningen.no

Regnskapskonsulent
Møyfrid Rødøy
Mob: 95 26 17 43
e-post: moyfrid.rodoy(at)tannlegeforeningen.no

Jus og arbeidsliv

Avdelingsleder / Forhandlingssjef
John Frammer
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Spesialrådgiver
Lin Muus Bendiksen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Advokat
Tone Galaasen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Advokat
Elin Kværnø
Tlf. 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Jurist
Silje Nicolaysen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Advokat
Dag Kielland Nilsen
Tlf: 22 54 74 00
e-post: jus(at)tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 27. mars 2020