NTFs spesialistforeninger

Det finnes syv godkjente spesialiteter innen odontologi, som har hver sin landsdekkende spesialistforening.

I tillegg til godkjente spesialister kan allmennpraktiserende tannleger være medlem i enkelte av foreningene.

Spesialistforeningene er, på lik linje som lokalforeningene og NTF Student, underforeninger i Den norske tannlegeforening (NTF) og deltar i NTFs organer, slik som forum for tillitsvalgte, ledermøte og representantskapsmøte.

Mer informasjon finner du ved å gå inn på de respektive spesialistforeningenes sider.

Les mer om spesialistutdanningene her

Sist oppdatert: 11. januar 2021