Spesialistutdanning

tannlegestudenter med modeller

Spesialistutdanningen i odontologi er et treårig fulltidsstudium (fem år for oral kirurgi/medisin).

Det kreves bestått odontologisk grunnutdanning og to år med allmennpraksis som hovedvirksomhet før opptak. Inntil et år kan erstattes med utført vitenskapelig arbeid eller, ved dobbekompetanseutdanning, med planlagt vitenskapelig arbeid.

Spesialistutdanningen gir kompetanse til å utføre avansert behandling for pasienter med større og mer kompliserte behandlingsbehov enn det allmenntannlegen kan og bør tilby.

Det er helsemyndighetene som fastsetter i hvilke avgrensede deler av odontologien det kan gis spesialistgodkjenning.

Godkjente spesialiteter

I dag finnes det syv godkjente odontologiske spesialiteter:

  • Periodonti
  • Endodonti
  • Oral kirurgi og oral medisin
  • Pedodonti
  • Kjeveortopedi
  • Oral protetikk
  • Kjeve- og ansiktsradiologi

Les mer om de ulike spesialitetene under "Spesialistforeninger"

Læresteder

Odontologisk spesialistutdanning kan i dag tas ved alle de tre odontologiske lærestedene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Mer informasjon om studietilbudet og spesialistutdanningen finner du på lærestedenes nettsider:

Det medisinske fakultet i Bergen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
Det odontologiske fakultet i Oslo Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Spesialistgodkjenning

Helsemyndighetene fastsetter også regler om spesialistutdanning og andre vilkår som må oppfylles for å bli godkjent som spesialist. Søknader om spesialistgodkjenning behandles av Helsedirektoratet. Les mer om spesialistgodkjenning av tannleger på www.Helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 1. oktober 2020