Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding

Spesialistutdanning

tannlegestudenter med modeller

Spesialistutdanningen i odontologi er et treårig fulltidsstudium (fem år for oral kirurgi/medisin).

Det kreves bestått odontologisk grunnutdanning og to år med allmennpraksis som hovedvirksomhet før opptak. Inntil et år kan erstattes med utført vitenskapelig arbeid eller, ved dobbekompetanseutdanning, med planlagt vitenskapelig arbeid.

Spesialistutdanningen gir kompetanse til å utføre avansert behandling for pasienter med større og mer kompliserte behandlingsbehov enn det allmenntannlegen kan og bør tilby.

Det er helsemyndighetene som fastsetter i hvilke avgrensede deler av odontologien det kan gis spesialistgodkjenning.

Godkjente spesialiteter

I dag finnes det syv godkjente odontologiske spesialiteter:

  • Periodonti
  • Endodonti
  • Oral kirurgi og oral medisin
  • Pedodonti
  • Kjeveortopedi
  • Oral protetikk
  • Kjeve- og ansiktsradiologi

Les mer om de ulike spesialitetene under "Spesialistforeninger"

Læresteder

Odontologisk spesialistutdanning kan i dag tas ved alle de tre odontologiske lærestedene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Mer informasjon om studietilbudet og spesialistutdanningen finner du på lærestedenes nettsider:

Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
Det odontologiske fakultet i Oslolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsølenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Spesialistgodkjenning

Helsemyndighetene fastsetter også regler om spesialistutdanning og andre vilkår som må oppfylles for å bli godkjent som spesialist. Søknader om spesialistgodkjenning behandles av Helsedirektoratet. Les mer om spesialistgodkjenning av tannleger på www.Helsedirektoratet.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Sist oppdatert: 2. januar 2020