Folkehelse

Folkehelsearbeid er tiltak som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler.

Orale sykdommmer er blant de såkalte ikke-smittsomme sykdommene, som er en av de største utfordringene for befolkningens helse i dag (andre ikke-smittsomme sykdommer er kreft, hjerte- og karsydommer, kroniske lungesykdommer, diabetes).

Felles for disse sykdommene er risikofaktorene tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og alkohol, og sykdommene kan i betydelig grad forebygges gjennom god informasjon og folkehelsetiltak.

Å ha en sunn munn dreier seg om mye mer enn å ha et pent smil. Sykdommer og tilstander i munnen kan påvirke en lang rekke helseproblemer - og omvendt. Tannlegen er den helseprofesjonen som ser størstedelen av befolkningen på jevnlig basis. Tannlegene sitter derfor i en unik posisjon for å spre informasjon, bidra i førstelinjen i folkehelsearbeidet, og kan spille en sentral rolle i en tidlig diagnostisering av en rekke sykdommer.

NTFs folkehelsearbeid dreier seg mye om å øke oppmerksomheten om at den orale, mentale og den generelle helsa påvirker hverandre gjensidig. Dette har også være målet ved den årlige markeringen av den internasjonale munnhelsedagen 20. mars. Les mer om dette i menypunktet "Munnhelsedagen"

Under finner du mer informasjon om noen av de aktuelle satsingsområdene innen folkehelse.

Last ned policydokument om NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk , 88.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 6. oktober 2019