Pasientinformasjon

For rettigheter om trygd og stønad til tannbehandling se også "Trygd og tannbehandling"

For mer forbrukerstoff om tannhelse - se også www.helsenorge.no/tannhelse Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

"Tannlegen hjelper deg"

Har du spørsmål du ikke finner svar på i linkene over, kan du også kontakte vår informasjonstjeneste.
 
Telefon:  90 61 33 69
E-post: pasient@tannlegeforeningen.no

Åpningstid er mandag 10:00 - 12:00, onsdag 12:30 - 13:30 og torsdag 10:00 - 12:00

NB: Vi oppfordrer deg til å ikke sende sensitive personopplysninger ukryptert pr. e-post.

Sist oppdatert: 7. desember 2021