Pasientinformasjon

For rettigheter om trygd og stønad til tannbehandling se også "Trygd og tannbehandling"

For mer forbrukerstoff om tannhelse - se også www.helsenorge.no/tannhelse Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 30. juni 2022