Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Pasientinformasjon

For rettigheter om trygd og stønad til tannbehandling se også "Trygd og tannbehandling"

For mer forbrukerstoff om tannhelse - se også www.helsenorge.no/tannhelselenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

"Tannlegen hjelper deg"

Har du spørsmål du ikke finner svar på i linkene over, kan du også kontakte vår informasjonstjeneste.

NB: fra uke 27 - 33 holder Tannlegen hjelper deg åpent onsdag kl. 10:00 - 12:00
 
Telefon:  90 61 33 69
E-post: pasient@tannlegeforeningen.no

Vi oppfordrer deg til å ikke sende sensitive personopplysninger ukryptert pr. e-post.

Normal åpningstid er mandag 10:00 - 12:00, onsdag 12:30 - 13:30 og torsdag 10:00 - 12:00

Sist oppdatert: 29. juni 2020