Undersøkelser

Aktive forskningsundersøkelser odontologi


Ett år med pandemi:
Tannhelsepersonells opplevelser knyttet til pasienthåndtering og smittevern under COVID-19 pandemien

I fjor sendte Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) ut en nasjonal spørreundersøkelse hvor formålet var å studere tannhelsepersonells erfaringer med pasienthåndtering under den pågående COVID-19-pandemien.

Gjennom å sende ut de samme spørsmålene på nytt ønsker de å sammenlikne svarene og studere hvordan disse eventuelt har endret seg i løpet av ett år med pandemi. I tillegg ønsker de å kartlegge hvorvidt vaksinering mot COVID-19 har betydning for tannhelsepersonells opplevelse av situasjonen på arbeidsplassen og deres egen hverdag.

Gå til undersøkelsen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Undersøkelsen vil ta 5-10 minutter å besvare, og det er frivillig å delta.

Last ned informasjonsskriv om undersøkelsen , 515.3 kB, åpnes i nytt vindu.

 

Undersøkelser som publiseres på denne siden må være forankret i NTFs arbeidsprogram og/eller omhandler saker av betydning for NTF.

Spørsmål?
Kontakt oss på telefon 22 54 74 00 eller e-post fag@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 25. mai 2021