Undersøkelser

Undersøkelser som publiseres på denne siden må være forankret i NTFs arbeidsprogram og/eller omhandler saker av betydning for NTF.

 

Prudent-prosjektet (Prioritization, incentives and Resource use for sUstainable DENTistry)

En nettbasert spørreundersøkelse som evaluerer dagens kompetansesammensetning og bruk av digital teknologi blant tannleger og tannpleiere i fire europeiske land: Norge, Irland, Ungarn og Estland.

Undersøkelsen gjennomføres som en del av det EU Horizon Europe-finansierte prosjektet PRUDENT (prosjekt-ID: 101094366). Resultatene vil bli brukt som grunnlag for å vurdere behovsbaserte modeller for tannhelsepersonell.

Det tar ca. 20 minutter å svare på undersøkelsen. Klikk her for å åpne undersøkelsen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.Spørsmål?
Kontakt oss på telefon 22 54 74 00 eller e-post fag@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 4. juni 2024