Undersøkelser

Aktive forskningsundersøkelser odontologi


Spørreundersøkelse om tannhelsetjenester til eldre, hjemmeboende pasienter (CORAL)

Mange eldre får ikke den tannhelsehjelpen de trenger. Dette kan ha ulike årsaker. Som tannhelsepersonell kan du, ved å svare på denne spørreundersøkelsen, hjelpe til med å kartlegge hvilke erfaringer tannhelsepersonell har med behandling av eldre og hvilke utfordringer tannhelsepersonell møter i sin hverdag som hindrer at de kan ivareta forsvarlige tannhelsetjenester for sine pasienter.

Undersøkelsen vil ta ca 10 minutter å besvare, og resultatene vil bli behandlet anonymt.

Vær oppmerksom på at det er en mulighet for at du mottar spørreundersøkelsen både fra din arbeidsgiver og din fagforening og at du bare skal svare på undersøkelsen én gang.

Klikk her for å gå til spørreskjemaet Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Om CORAL-prosjektet

Undersøkelsen er del av CORAL-prosjektet, som har som målsetning å få frem ny kunnskap både om behovet for tannhelsetjenester til denne gruppen, og om hvordan man best kan organisere dem ved å kartlegge hvilke orale helseproblemer eldre, hjemmeboende pasienter har, og hvilke utfordringer tannhelsepersonell møter i sin hverdag som hindrer at de kan ivareta forsvarlige tannhelsetjenester for sine pasienter.

Les mer om CORAL-prosjektet i Tidende 11/2020 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

 

Undersøkelser som publiseres på denne siden må være forankret i NTFs arbeidsprogram og/eller omhandler saker av betydning for NTF.

Spørsmål?
Kontakt oss på telefon 22 54 74 00 eller e-post fag@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 17. november 2021