Trygd og tannbehandling

person med tann i en hånd og penger i den andre

Loven om folketrygd skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. Kapittel 5 i loven omhandler stønad ved helsetjenester, herunder tannbehandling.

Les mer

Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege og tannpleier. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis stønad til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og behandling av sykdommer og skade.

Forskriften om stønad til tannbehandling gir nærmere regler for når det skal ytes stønad. Forskriften inneholder overordnede vilkår som må være oppfylt for å få stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I forskriften er Helsedirektoratet gitt myndighet til å gi utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer for når stønad skal ytes.

Rundskriv til § 5-6 og § 5-6 a gir slike regler. Her beskrives hvilke grupper som er inkludert i ordningen og de ulike takstene som er gjeldende.

Når du som helseaktør har inngått avtale med Helfo, får du utbetalt den økonomiske stønaden som pasienten har rett, til direkte til deg. En avtale om direkte oppgjør er en personlig og gjensidig forpliktende avtale mellom deg og Helfo.

All relevant informasjon om oppgjør og utbetalinger finner du på www.helfo.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 20. februar 2024