Refusjon av reiseutgifter tannbehandling

Fly som letter

Dersom pasienten ikke kan benytte seg av rutegående transport, kan pasienten ha rett på å få rekvisisjon til reisen og få reiseutgiftene dekket av Pasientreiser.

Det lokale pasientreisekontoret organiserer da reisen, og pasienten betaler kun en egenandel.

Rettigheter og rutiner ved rekvisisjon/refusjon av reiseutgifter i forbindelse med tannbehandling med trygdestønad:

  • Hvis pasienten ikke kan benytte seg av rutegående transport av helsemessige årsaker kan behandler rekvirere.
  • Hvis pasienten ikke kan benytte seg av rutegående transport grunnet mangel på transporttilbud kan det lokale reisekontoret gi rekvisisjon til annen type transport.

Les mer om dette på www.pasientreiser.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hva dekkes av Pasientreiser?

  • Reise til behandling av tannsykdom i henhold til folketrygdloven § 5-6.
  • Reiser i forbindelse med behandling hos kjeveortoped (tannregulering).
  • Reiseutgifter ved tannbehandling som skyldes yrkesskade.
  • Rekvisisjonen kan gjelde både reise med drosjer/turvogn, helseekspress/helsebuss og reise med fly.

Hva dekkes ikke av Pasientreiser?

  • Reiseutgifter til ordinær tannlegesjekk som pasient betaler for selv.
  • Tannbehandling til eksempelvis barn, ungdom, eldre og psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon, dekkes av fylkeskommunen, og altså ikke av Pasientreiser.
Sist oppdatert: 4. januar 2020