Egenandelstak

nærbilde pengesedler

Egenandelstak skal bidra til at pasienter med stort behandlingsbehov blir skjermet for høye egenandeler.

Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket, slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret. Behandlere og tjenesteytere må rapportere alle godkjente egenandeler minst hver 14. dag.

Les om ordningen på www.helfo.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

For tannbehandling dekkes godkjente egenandeler ved :

 • Punkt 5: Sykdommer og anomalier
 • Punkt 6: Periodontitt

Det som teller med i grunnlaget for frikort er godkjente egenandeler fra:

 • apotek/bandasjist
 • lege
 • behandling hos fysioterapeut
 • psykolog
 • sykehus/poliklinikk
 • laboratorier og røntgeninstitutt
 • enkelte former for tannsykdommer Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
 • pasientreiser
 • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak (RHF)
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Egenandelstaket er 2921 kroner for 2022.​​​​​

Frikort for egenandelstak 1 og egenandelstak 2 ble slått sammen 1.1.2021

Informasjon om sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 (nettnyhet publisert 14.12.2020)

Sist oppdatert: 20. januar 2022