Egenandelstak

nærbilde pengesedler

Egenandelstak 2 skal bidra til at pasienter med stort behandlingsbehov blir skjermet for høye egenandeler.

Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket, slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret. Behandlere og tjenesteytere må rapportere alle godkjente egenandeler minst hver 14. dag.

Les om ordningen på www.helfo.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Det er bare egenandeler som betales i forbindelse med undersøkelse og behandling av sykdommer og anomalier i munn og kjeve (stønadstakstenes punkt 5), periodontitt (punkt 6) og ved forundersøkelse i forbindelse med bittanomalier (punkt 8) som inngår i Tak 2-ordningen.

I tillegg til tannbehandling inngår egenandeler betalt ved fysioterapibehandling, klimareiser til utlandet og opphold i rehabiliteringsinstitusjoner med driftsavtale i denne ordningen.

Sist oppdatert: 29. november 2019