Sosialhjelp

Eldre dame får tannbehandling

Hvis en person ikke har mulighet til å skaffe egne midler til nødvendig livsopphold, kan vedkommende ta kontakt med NAV-kontoret i den kommunen personen oppholder seg.

Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler er stønad til mat, hygieneartikler, nødvendig tannbehandling og reiseutgifter.

Regninger som må betales for å hindre at nødvendige tjenester som strøm eller lignende blir stengt, kan også bli dekket i en nødsituasjon.

Hvorfor man har kommet i denne situasjonen er uten betydning.

Les mer om økonomisk sosialhjelp på www.nav.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om regelverket under "Sosialtjenesteloven" på www.lovdata.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 5. januar 2023