Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under Kapittel 5 - Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding

Odontologiutdanning

Odontologisk spesialistutdanning kan i dag tas ved alle de tre odontologiske lærestedene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Mer informasjon om studietilbudet og spesialistutdanningen finner du på lærestedenes nettsider:

Sist oppdatert: 14. januar 2020