Odontologiutdanning

Odontologisk spesialistutdanning kan i dag tas ved alle de tre odontologiske lærestedene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Mer informasjon om studietilbudet og spesialistutdanningen finner du på lærestedenes nettsider:

Sist oppdatert: 1. oktober 2020