Presiseringer fra helsedirektoratet rundt regelverk for takst 505

Bilde

NTF har mottatt informasjon med avklaring på endring i regelverk for takst 505, og takster som kan utløse stønad fra folketrygden for tannbehandling utført av tannpleiere.

Vi videreformidler herved følgende informasjon fra helsedirektoratet:

Takster som kan utløse stønad fra folketrygden for tannbehandling utført av tannpleiere er regulert av gjeldende regelverk:

Takstnummer 505; fiksering/midlertidig løsning kan ikke benyttes av tannpleierDet er flere grunner til dette:

Takst 505 medfører bruk av fikseringsmetoder som kan medføre irreversible inngrep, og derfor kan ikke tannpleiere utløse stønad fra denne taksten.

Utløsning av stønad fra takst 505; fiksering/midlertidig løsning krever at det er tannlege som utfører behandlingen.

Helsedirektoratet skal i 2021 gjennomgå regelverket for stønad til behandling av marginal periodontitt. Her vil profesjonsforeningene kunne fremsette synspunkt på stønadsregelverket fra folketrygden til behandling av marginal periodontitt.

For flere faglige avklaringer fra Helsedirektoratet rundt folketrygdens regelverk - se egen side under Fag og politikk / Trygd og tannbehandling

Sist oppdatert: 4. februar 2021