Presiseringer fra helsedirektoratet rundt regelverk for takst 505

Bilde

NTF har mottatt informasjon med avklaring på endring i regelverk for takst 505, og takster som kan utløse stønad fra folketrygden for tannbehandling utført av tannpleiere.

Vi videreformidler herved følgende informasjon fra helsedirektoratet:

Takster som kan utløse stønad fra folketrygden for tannbehandling utført av tannpleiere er regulert av gjeldende regelverk:

Takstnummer 505; fiksering/midlertidig løsning kan ikke benyttes av tannpleierDet er flere grunner til dette:

  • rent formelt kan det ytes stønad til undersøkelse og behandling av periodontitt utført av tannpleier (stønadspunkt 1, 6 og 14) , jf forskrift 16. desember 2014 nr. 1702lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
  • slik regelverket er utformet, kan tannpleiere utløse stønadstakster ifm. non-kirurgisk subgingival depurasjon og en del støttetakster (røntgen, anestesi) + tnr. 101 (aktuelle takster er uttømmende beskrevet i gjeldende takstvedlegg)lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu
  • takster som medfører/kan medføre irreversible inngrep kan ikke utløses av tannpleiere

Takst 505 medfører bruk av fikseringsmetoder som kan medføre irreversible inngrep, og derfor kan ikke tannpleiere utløse stønad fra denne taksten.

Utløsning av stønad fra takst 505; fiksering/midlertidig løsning krever at det er tannlege som utfører behandlingen.

Helsedirektoratet skal i 2021 gjennomgå regelverket for stønad til behandling av marginal periodontitt. Her vil profesjonsforeningene kunne fremsette synspunkt på stønadsregelverket fra folketrygden til behandling av marginal periodontitt.

For flere faglige avklaringer fra Helsedirektoratet rundt folketrygdens regelverk - se egen side under Fag og politikk / Trygd og tannbehandling

Sist oppdatert: 4. februar 2021