Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under kapittel 5.2 på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding
Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Anbefalingene finner du under kapittel 5.2 på www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Lukk melding

Odontologisk videreutdanning – formell kompetanse

Under finner du informasjon om odontologisk videreutdanning som gir formell kompetanse utover grunnutdanningen.

I tillegg til de syv spesialistutdanningene og punktene under, er det også mulig å ta spesialutdanning i kariologi, oral patologi og samfunnsodontologi, men ikke alle studiene tilbys til enhver tid.

Det foregår dessuten et prøveprosjekt med spesialutdanning i multidisiplinær odontologi (UiT), som nå skal evalueres.

For andre kurs og annen uformell etterutdanning se eget menypunkt "Kurs og etterutdanning" eller NTFs kursoversikt.

Handelshøyskolen BI tilbyr lederutdanning for helsepersonell på mastergradsnivå til ledere i offentlig og privat sektor.

Studiet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet i samarbeid med KS. Lederutdanningen tilsvarer 30 studiepoeng, og vil kunne gjennomføres som en selvstendig modul eller som del av et samlet mastergradsstudium i helse- og omsorgsledelse.

Masterprogrammet skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenestene og skal bygge kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Les mer på www.bi.nolenke til et annet nettsted

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra folketrygdens stønadsordning. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti ved innsetting av selve implantatet.

Vi arbeider med et revidert kurskonsept. Det betyr at det ikke vil bli arrangert kurs i implantatprotetikk våren 2020.

Mer informasjon og påmelding vil bli annonsert i NTFs kursoversikt.

Lystgassanalgesi ved tannbehandling kan bare benyttes av tannleger som har tillatelse og norsk autorisasjon for bruk av lystgass ved tannbehandling. Den norske tannlegeforening kan gi tannleger som dokumenterer å ha gjennomgått utdanning i bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling ved et av de odontologiske fakulteter i Norge, med bestått eksamen, tillatelse til selvstendig å nytte lystgassanalgesi i tannlegevirksomhet.

Utdanningen inkluderer bruk av sedasjonsteknikker og fokuserer i tillegg på psykologiske metoder for angstbehandling og traumesensitiv tannbehandling og bruk av andre sedasjonsformer som kan benyttes i kraft av autorisasjon som tannlege.

For mer informasjon om "Forskrift om krav om tillatelse til bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling", se www.lovdata.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Sist oppdatert: 14. januar 2020