Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding

Kursoversikt og -påmelding

Her finner du en oversikt over kurs i regi av NTF sentralt eller NTFs lokal- og spesialistforeninger som er åpne for påmelding.

For lukkede aktiviteter, samt kurs fra internasjonale og eksterne kursleverandører se "Hva skjer" eller Tidendes kurs- og aktivitetsoversiktlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hvis du opplever problemer med kurspåmelding til NTFs sentrale kurs - ring oss på 22547400 så hjelper vi deg.

Smitteverntiltak kurs og arrangementer

NTF vil alltid operere i tråd med myndighetenes råd og regler for smittevern og tilpasse kurstilbudet i takt med gjeldende anbefalinger. Dette innebærer blant annet:

  • Lokaler som brukes til kurs med fysisk deltakelse skal kunne sikre god avstand mellom deltakerne
  • Avvikling av pauser og lunsj skal gjennomføres på en trygg og sikker måte
  • Ekstra renhold og tilgang på Antibac
  • Tilrettelegging for digital gjennomføring av gruppearbeid og veiledning hvis det skulle oppstå behov for dette

NTF forutsetter at alle kursdeltakere følger følgende forholdsregler for å unngå smitte:

  • Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
  • Hold minimum 1, helst 2 meters avstand til andre deltakere og kursgivere.
  • Ha god håndhygiene og hoste-etikette.
  • Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig.