NTFs fag- og etterutdanningsutvalg

Bilde NTFs fagnemnd

Etterutdanningsutvalget (tidl. Fagnemnd) 2019: Bak fra venstre; Kristin Klock, Anne Margrete Gussgard, Lene Hove, Arne O. Lund. Foran: Sverre Aukland, Jie Yuan Wu, Elisabet Jonsson

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg skal bidra med faglig innhold til NTFs etterutdanningsvirksomhet samt med planlegging, gjennomføring og evaluering av foreningens etterutdanningstilbud.

Utvalget skal være et rådgivende organ for hovedstyret i etterutdanningssaker.

Utvalget består av fem medlemmer valgt av NTFs representantskap; leder, nestleder og tre styremedlemmer. Det oppnevnes i tillegg en representant fra hvert av de odontologiske lærestedene.

Les mer om NTFs kurs og etterutdanningstilbud

Ønsker du kontakt med fag- og etterutdanningsutvalget?

Sist oppdatert: 6. februar 2020