NTFs fag- og etterutdanningsutvalg

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg skal bidra med faglig innhold til NTFs etterutdanningsvirksomhet samt med planlegging, gjennomføring og evaluering av foreningens etterutdanningstilbud.

Utvalget skal være et rådgivende organ for hovedstyret i etterutdanningssaker.

Utvalget består av fem medlemmer valgt av NTFs representantskap; leder, nestleder og tre styremedlemmer. Det oppnevnes i tillegg en representant fra hvert av de odontologiske lærestedene.

Les mer om NTFs kurs og etterutdanningstilbud

Ønsker du kontakt med fag- og etterutdanningsutvalget?

Sist oppdatert: 20. september 2022