Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg

Bilde NTFs fagnemnd

Etterutdanningsutvalget (tidl. Fagnemnd) 2020: Bak fra venstre; Jie Yuan Wu, Arne O. Lund, Kristin Kolltveit, Qalbi Khan. Foran: Ulf Riis, Elisabet Jonsson, Sverre Aukland. Ikke til stede: Kristin Klock

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg skal bidra med faglig innhold til NTFs etterutdanningsvirksomhet samt med planlegging, gjennomføring og evaluering av foreningens etterutdanningstilbud.

Utvalget skal være et rådgivende organ for hovedstyret i etterutdanningssaker.

Utvalget består av fem medlemmer valgt av NTFs representantskap; leder, nestleder og tre styremedlemmer. Det oppnevnes i tillegg en representant fra hvert av de odontologiske lærestedene.

Les mer om NTFs kurs og etterutdanningstilbud

Ønsker du kontakt med fag- og etterutdanningsutvalget?

Sist oppdatert: 7. desember 2020