NTFs fag- og etterutdanningsutvalg

Bilde NTFs fagnemnd

Etterutdanningsutvalget (tidl. Fagnemnd) 2020: Bak fra venstre; Jie Yuan Wu, Arne O. Lund, Kristin Kolltveit, Qalbi Khan. Foran: Ulf Riis, Elisabet Jonsson, Sverre Aukland. Ikke til stede: Kristin Klock

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg skal bidra med faglig innhold til NTFs etterutdanningsvirksomhet samt med planlegging, gjennomføring og evaluering av foreningens etterutdanningstilbud.

Utvalget skal være et rådgivende organ for hovedstyret i etterutdanningssaker.

Utvalget består av fem medlemmer valgt av NTFs representantskap; leder, nestleder og tre styremedlemmer. Det oppnevnes i tillegg en representant fra hvert av de odontologiske lærestedene.

Les mer om NTFs kurs og etterutdanningstilbud

Ønsker du kontakt med fag- og etterutdanningsutvalget?

Sist oppdatert: 7. desember 2020