Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding

Sentralt Forhandlingsutvalg (SF)

NTFs sentrale forhandlingsutvalg (SF) består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Utvalget velges på lønnspolitisk forum de år det velges hovedstyre.

SF er representert i NTFs hovedstyre ved sin leder eller nestleder. Nestleder er leders personlige vararepresentant.

SF har fått delegert fullmakt til å forhandle og inngå sentrale tariffavtaler fra hovedstyret, og å foreta plassoppsigelser og meddele plassfratredelse.

SF ivaretar offentlig ansatte tannlegers lønns- og arbeidsvilkår.

SF er videre kontaktledd og rådgiver for de lokale tillitsvalgte og foretar opplæring av tillitsvalgte.

Ønsker du kontakt med SF?

Sist oppdatert: 8. januar 2020