Sentralt Forhandlingsutvalg (SF)

NTFs sentrale forhandlingsutvalg (SF) består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Utvalget velges på lønnspolitisk forum de år det velges hovedstyre.

SF er representert i NTFs hovedstyre ved sin leder eller nestleder. Nestleder er leders personlige vararepresentant.

SF har fått delegert fullmakt til å forhandle og inngå sentrale tariffavtaler fra hovedstyret, og å foreta plassoppsigelser og meddele plassfratredelse.

SF ivaretar offentlig ansatte tannlegers lønns- og arbeidsvilkår.

SF er videre kontaktledd og rådgiver for de lokale tillitsvalgte og foretar opplæring av tillitsvalgte.

Ønsker du kontakt med SF?

Sist oppdatert: 8. januar 2020