Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Sentralt Forhandlingsutvalg (SF)

NTFs sentrale forhandlingsutvalg (SF) består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Utvalget velges på lønnspolitisk forum de år det velges hovedstyre.

SF er representert i NTFs hovedstyre ved sin leder eller nestleder. Nestleder er leders personlige vararepresentant.

SF har fått delegert fullmakt til å forhandle og inngå sentrale tariffavtaler fra hovedstyret, og å foreta plassoppsigelser og meddele plassfratredelse.

SF ivaretar offentlig ansatte tannlegers lønns- og arbeidsvilkår.

SF er videre kontaktledd og rådgiver for de lokale tillitsvalgte og foretar opplæring av tillitsvalgte.

Ønsker du kontakt med SF?

Sist oppdatert: 8. januar 2020