toppbilde

NTF Student

NTF Student skal formidle informasjon, ivareta studentmedlemmenes interesser, bidra til gjennomføring og videreutvikling av arrangementer og aktiviteter, samt bidra til medlemsverving.

logo NTF-S

Klikk her for å se kontaktsinformasjon til styret i NTF Student

Kontaktinformasjon:

NTF Student
PB 2073 Vika, 0125 Oslo

Tlf: 22 54 74 00

E-post: student@tannlegeforeningen.no

Hold deg oppdatert om hva som skjer - følg NTF Student på Facebook! Lenke til et annet nettsted.

Studentforeningen er et eget organ i NTF på lik linje med lokalforeningene.

Studentforeningen er et bindeledd mellom de ulike lærestedene for odontologi, og være studentenes stemme i samfunnsdebatten og innad i NTF.

Leder i NTF Student representerer foreningen på NTFs ledermøte og NTFs representantskap med tale-, forslags- og stemmerett.

Hva får du som medlem av NTF Student?

  • GRATIS juridisk medlemsrådgivning
  • GRATIS abonnement på Tidende
  • GRATIS deltakelse på NTFs landsmøte
  • GRATIS deltakelse på NTFs digitale fagdag
  • GRATIS webinarer og nettkurs
  • GRATIS arbeidslivskurs for sisteårsstudenter
  • Studentpris på kurs i regi av NTF
  • Gode avtaler for lån, forsikring og andre fordelsavtaler
  • Nyhetsbrev
Sist oppdatert: 27. april 2023