Arrangementsstøtte - studentarrangementer

Bilde

NTF Student ønsker å gi tilbake til studentene – derfor oppfordrer vi til å søke om midler til arrangementer som skal gjennomføres. Styret bevilger støtte ut ifra kriterier og prioriteringer som er satt innad og i henhold til vedtektene.

Vi ønsker at støtten skal gå ut til odontologistudentene – innland og utland, styrke samholdet på tvers av årskull og studiested, og gjøre det enklere å få til sosiale og faglige arrangementer. Eksempler på dette kan være ball, seminarer eller quiz kvelder. Vi tror dette kan bidra til økt motivasjon, samhold og tilhørighet til tannlegestudier.

Vi vil gjøre det enkelt å søke støtte - derfor kommer en enkel liste med ting vi krever at dere skal ha med i søknaden for å få innvilget støtte:

  • Søknaden skal vedlegges som PDF i mailen
  • Tydelig hvem som søker og er den ansvarlige for arrangementet
  • Budsjett, og konkret beløp som ønskes dekt fra NTF Student
  • Dato for arrangementet
  • Hvem / hvor mange som kan / skal / er forventet at deltar
  • Hvordan eventuell støtte skal mottas (faktura, kontonummer + navn på kontohaver)

Vi vil på mindre og ikke faste arrangementer be om dokumentasjon på avholdt arrangement, og i disse tilfellene etterbetale de aktuelle beløpene. Vi ønsker også å være synlige (eks. utbringe en skål i foreningens navn/ innlegg på Instagram / logo på presentasjon) på arrangementet, og at dere sender oss noen bilder som vi også eventuelt kan ha i vår bildebank til bruk for å vise hva vi støtter.

Vi svarer fortløpende på søknader når vi har styremøter. Send mail med vedlagt søknad til student@tannlegeforeningen.no.

Sist oppdatert: 22. april 2024