Arrangementsstøtte - studentarrangementer

Bilde

NTF Student arbeider for økt engasjement og foreningstilhørighet i studietiden. Det bevilges støtte til arrangementer som NTF Student mener bidrar til dette og som er i henhold til NTF Students vedtekter.

Støtte til arrangementer kan gis til studentforeninger med tilknytning til odontologi-studiet og odontologistudenter, for å styrke deres muligheter til å arrangere sosiale arrangementer. Med sosiale arrangementer menes for eksempel seminarer, quiz-kvelder, ball og andre aktiviteter som styrker studentenes motivasjon, samhold og tilhørighet til odontologistudiet.

For at NTF Student skal kunne vurdere bevilgning av støtte må søknaden inneholde:

  • Søknadsbrev i word/pdf-format
  • Hvem søker om støtte og er ansvarlig for arrangementet
  • Hva støtten skal brukes til
  • Beløp det søkes om
  • Dato for arrangement
  • Informasjon om hvem som deltar på arrangementet
  • Budsjett
  • Hvordan eventuell støtte mottas: faktura eller kontonummer + navn på kontohaver

Søknad om støtte bør være styret i NTF Student i hende senest 4 uker før arrangementet og sendes til: student@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 1. november 2022