Handlingsplan NTF Student

Handlingsplan for 2021 - 2022

Foreningens formål er å fremme og ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.

I perioden 2021-2022 skal foreningen jobbe med følgende utvalgte saker:

NTF Student vil ivareta studentenes stemme i relevante saker innad i NTF og i samfunnsdebatten.

NTF Student mener det er viktig at odontologistudiene holder høyest mulig kvalitet med motiverte studenter. NTF Student har til hensikt å ha god dialog med studiestedene og støtte opp om arbeidet ved studieutvalgene.

NTF Student vil:

 • Arbeide for motivasjonsfremmende tiltak for å styrke tannlegeidentiteten.
 • Arbeide for høy kvalitet ved studiestedene
 • Arbeide for å utjevne kjønnsfordelingen ved odontologistudiene
 • Videreutvikle og videreføre studentundersøkelsen som ble utgitt i 2020

NTF Student vil arbeide for økt engasjement og foreningstilhørighet i studietiden.

NTF Student vil:

 • Videreføre elektroniske, lokale valg?
 • Arbeide for å øke studentenes kunnskap om NTF-S og medlemsfordelene i både inn- og utland
 • Arbeide for å rekruttere nye tillitsvalgte til NTF-S
 • Arbeide for å gjøre NTF-S mer synlig for utenlandsstudentene
 • Arbeide for å videreutvikle studenthjørnet på NTFs torg under landsmøtet
 • Arbeide for at NTF Students styremedlemmer får godkjent fravær for deltakelse ved følgende av NTFs arrangementer: representantskapet/ledermøte, Forum for tillitsvalgte, Landsmøtet.

NTF Student vil spille en aktiv rolle for å hjelpe medlemmene med å bygge nettverk og gjøre dem best mulig forberedt til yrkeslivet.

NTF Student vil:

 • Arbeide for tverrfaglig samarbeid med relevante studentforeninger om tema av interesse, både lokalt og nasjonalt
 • Delta i diskusjoner og samarbeide med studentledergruppen i Akademikerne.
 • Arbeide for at NTFs lokalforeninger skal utvikle et bedre tilbud til nyutdannede tannleger i form av tilpassede kurs, nettverk og sosiale arrangementer
Sist oppdatert: 31. august 2021