Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding

Handlingsplan NTF Student

Handlingsplan for 2019 - 2020

Foreningens formål er å fremme og ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.

I perioden 2019-2020 skal foreningen jobbe med følgende utvalgte saker:

NTF Student vil ivareta studentenes stemme i relevante saker innad i NTF og i
samfunnsdebatten.

NTF Student mener det er viktig at odontologistudiene holder høyest mulig kvalitet med motiverte studenter. NTF Student har til hensikt å ha god dialog med studiestedene og støtte opp om arbeidet ved studieutvalgene.

NTF Student vil:
- Arbeide for motivasjonsfremmende tiltak for å styrke tannlegeidentiteten.
- Arbeide for høy kvalitet ved studiestedene
- Arbeide for å utjevne kjønnsfordelingen ved odontologistudiene

NTF Student vil arbeide for økt engasjement og foreningstilhørighet i studietiden.

NTF Student vil:

  • Arbeide for elektroniske, lokale valg
  • Arbeide for å øke studentenes kunnskap om NTF-S og medlemsfordelene
  • Arbeide for å rekruttere nye tillitsvalgte til NTF-S
  • Arbeide for å gjøre NTF-S mer synlig for utenlandsstudentene
  • Arbeide for å videreutvikle studenthjørnet på NTFs torg under landsmøtet
  • Arbeide for at NTF Students styremedlemmer får godkjent fravær for deltakelse ved følgende av NTFs arrangementer: Representantskapet/ledermøte, Forum for tillitsvalgte, Landsmøtet.

NTF Student vil spille en aktiv rolle for å hjelpe medlemmene med å bygge nettverk og gjøre dem best mulig forberedt til yrkeslivet.

NTF Student vil:

  • Arbeide for tverrfaglig samarbeid med relevante studentforeninger som for eksempel de andre Akademikerforeningene om tema av interesse
  • Arbeide for at NTFs lokalforeninger skal utvikle et bedre tilbud til nyutdannede tannleger i form av tilpassede kurs, nettverk og sosiale arrangementer
Sist oppdatert: 6. desember 2019