Handlingsplan NTF Student

Handlingsplan for 2019 - 2020

Foreningens formål er å fremme og ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.

I perioden 2019-2020 skal foreningen jobbe med følgende utvalgte saker:

NTF Student vil ivareta studentenes stemme i relevante saker innad i NTF og i
samfunnsdebatten.

NTF Student mener det er viktig at odontologistudiene holder høyest mulig kvalitet med motiverte studenter. NTF Student har til hensikt å ha god dialog med studiestedene og støtte opp om arbeidet ved studieutvalgene.

NTF Student vil:
- Arbeide for motivasjonsfremmende tiltak for å styrke tannlegeidentiteten.
- Arbeide for høy kvalitet ved studiestedene
- Arbeide for å utjevne kjønnsfordelingen ved odontologistudiene

NTF Student vil arbeide for økt engasjement og foreningstilhørighet i studietiden.

NTF Student vil:

  • Arbeide for elektroniske, lokale valg
  • Arbeide for å øke studentenes kunnskap om NTF-S og medlemsfordelene
  • Arbeide for å rekruttere nye tillitsvalgte til NTF-S
  • Arbeide for å gjøre NTF-S mer synlig for utenlandsstudentene
  • Arbeide for å videreutvikle studenthjørnet på NTFs torg under landsmøtet
  • Arbeide for at NTF Students styremedlemmer får godkjent fravær for deltakelse ved følgende av NTFs arrangementer: Representantskapet/ledermøte, Forum for tillitsvalgte, Landsmøtet.

NTF Student vil spille en aktiv rolle for å hjelpe medlemmene med å bygge nettverk og gjøre dem best mulig forberedt til yrkeslivet.

NTF Student vil:

  • Arbeide for tverrfaglig samarbeid med relevante studentforeninger som for eksempel de andre Akademikerforeningene om tema av interesse
  • Arbeide for at NTFs lokalforeninger skal utvikle et bedre tilbud til nyutdannede tannleger i form av tilpassede kurs, nettverk og sosiale arrangementer
Sist oppdatert: 6. desember 2019