Hovedstyre

Hovedstyret leder foreningens virksomhet og består av president, visepresident og syv styremedlemmer.

Fem av styremedlemmene blir valgt av representantskapet. I tillegg velger Lønnspolitisk forum og Næringspolitisk forum et styremedlem hver som representanter for henholdsvis Sentralt forhandlingsutvalg og Sentralt næringsutvalg, som så må godkjennes i representantskapet. Presidenten er styreleder og foreningens øverste leder.

Hovedstyret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og bestemmelser og påser at disse overholdes.

På foreningens vegne tar hovedstyret standpunkt til enhver sak på det tidspunkt en avgjørelse er nødvendig. Hovedstyret koordinerer virksomheten for de organer innen NTF som arbeider på begrensede områder eller ivaretar særinteresser, og påser at medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt i forhold til særinteressene.

Hovedstyret med vararepresentanter - NTFs representantskapsmøte 2019

Hovedstyret med vararepresentanter - NTFs representantskapsmøte 2019

Ønsker du kontakt med hovedstyret?

2021

Protokoll ekstraordinær behandling i HS - juni 2021 , 1.3 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte juni 2021 , 4.1 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte mars 2021 , 1.9 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte februar 2021 , 1.9 MB, åpnes i nytt vindu.

2020

Protokoll hovedstyremøte 24. november 2020 , 1.9 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 15. oktober 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 2. september 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 18. juni 2020 , 1.7 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 3. juni 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll ekstraordinært hovedstyremøte 27. april 2020 , 1.7 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll ekstraordinært hovedstyremøte 30. mars 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 4. mars 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte 29. januar 2020 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

2019

Protokoll hovedstyremøte november 2019 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte oktober 2019 , 1.7 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte oktober 2019 (epostbehandling) , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte august 2019 , 1.8 MB, åpnes i nytt vindu.

Protokoll hovedstyremøte juni 2019 , 1.8 MB.

Protokoll hovedstyremøte mai 2019 , 1.7 MB.

Protokoll hovedstyremøte mars 2019 , 1.9 MB.

Protokoll hovedstyremøte januar 2019 , 1.9 MB.

2018

Protokoll hovedstyremøte november 2018 , 1.9 MB.

Protokoll hovedstyremøte oktober 2018 , 1.6 MB.

Protokoll hovedstyremøte august 2018 , 1.8 MB.

Protokoll hovedstyremøte juni 2018 , 1.7 MB.

Protokoll hovedstyremøte april 2018 , 1.7 MB.

Protokoll hovedstyremøte mars 2018 , 1.7 MB.

Protokoll hovedstyremøte januar/februar 2018 , 4.1 MB.


For tidligere protokoller ta kontakt med sekretariatet


For oversikt over hovedstyrets møter se "Hva skjer".

Sist oppdatert: 15. september 2021