Ledige stillinger

Bilde


Generalsekretær

Vår generalsekretær gjennom de siste 10 årene går av med pensjon neste år og vi søker en engasjert, helhetstenkende, klok og erfaren leder for å være hans etterfølger.

Generalsekretær rapporterer til hovedstyret i NTF, til daglig gjennom president i foreningen. Generalsekretær er sekretariatets leder og foreningens forretningsfører, og har ansvaret for daglig drift. Oppsummert vil dette blant annet innebære:

 • Lede, organisere og drifte sekretariatet hensiktsmessig og effektivt i forhold til de oppgaver som til enhver tid skal løses
 • Service og støtte til president, hovedstyre, foreningens medlemmer, foreningens ulike organer, øvrige tillitsvalgte samt andre definerte målgrupper
 • Intern og ekstern informasjon, relasjonsbygging og annen kontaktskapende virksomhet

Ønsket bakgrunn/ erfaring

 • God og relevant erfaring fra lederstilling/ funksjon. Dokumenterte resultater som leder
 • Solid organisasjonserfaring, gjerne også erfaring fra styrearbeid
 • God innsikt i organisasjonsutvikling, medarbeiderutvikling etc. Erfaring fra utviklings- og endringsprosesser med dokumenterte resultater samt fra ledelse av ledergruppe/r
 • Gode forutsetninger for å forstå grensesnittet mellom politikk og administrasjon. God rolleforståelse
 • Kunne forstå de økonomiske perspektiver knyttet til ansvaret for økonomi og disponering av midler
 • God erfaring fra administrative prosesser, økonomistyring/ kontroll og personalledelse, forhandlingsvant
 • Godt nettverk og bra kontaktflate hos aktuelle målgrupper. God samfunnsforståelse/ innsikt
 • Det er en fordel om generalsekretær er tannlege, men ikke noe krav
 • Høyere relevant utdanning, helst på mastergradsnivå. Gjerne lederutdanning

Personlige relasjoner/ lederstil

 • Tydelig, løsningsorientert og gjennomføringssterk
 • Analytisk, trives med komplekse problemstillinger
 • Trygg, tillitvekkende, robust, modig og med stor arbeidskapasitet
 • Teamorientert og flink til å delegere- samt følge opp.
 • Åpen, omgjengelig og diplomatisk. Være en god lytter og flink til å kommunisere
 • Rolig, ydmyk, klok og med politisk teft, god rolleforståelse
 • Motiverende og inspirerende «bakspiller» med et strategisk og helhetlig perspektiv

Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i kjernen av norsk arbeids- og samfunnsliv. Gode lønns- og arbeidsbetingelser.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. President Heming Olsen-Bergem kan også kontaktes på tlf. 45027278.

Søknad sendes senest 15.januar via www.headvisor.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Ledige tillitsverv?

Hvis du er interessert i å stille til verv i NTF eller din lokalforening, ta kontakt med lokalforeningen eller NTFs valgkomite

Jobb som tannlege?

For jobb som tannlege - se "Ledig stilling" på www.tannlegetidende.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 4. desember 2023