Ledige stillinger

Bilde


TIDENDE SØKER VITENSKAPELIG REDAKTØR

Er du vitenskapelig ansatt ved et av de odontologiske lærestedene? Har du interesse for alle sider av odontologifaget og for vitenskapelig publisering? Har du tilgang til et stort faglig nettverk?

NTFs Tidende vil ansette vitenskapelig redaktør i 20 prosent stilling, med tiltredelse i 2023.

Arbeidet består i å førstehåndsvurdere innkomne manuskripter, identifisere fagfeller, kommunikasjon med fagfeller og forfattere samt ferdigstillelse av vitenskapelige artikler, kasuspresentasjoner og annet fagstoff til Tidende.

Ta kontakt med Tidendes ansvarlige redaktør, Ellen Beate Dyvi, for ytterligere informasjon: ellen.beate.dyvi@tannlegeforeningen.no / 99 29 57 54


Ledige tillitsverv?

Hvis du er interessert i å stille til verv i NTF eller din lokalforening, ta kontakt med lokalforeningen eller NTFs valgkomite

Jobb som tannlege?

For jobb som tannlege - se "Ledig stilling" på www.tannlegetidende.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 16. desember 2022