Ny helseminister, nye muligheter

Bilde

Helseminister Jan Christian Vestre (Foto: David Berg Tvetene) og NTF-president Heming Olsen Bergem (Foto: Kristin Aksnes)

Den norske tannlegeforening gratulerer Jan Christian Vestre som ny helseminister. Helse- og omsorgssektoren er stor og komplisert, og tannhelsetjenesten likeså. I juni 2024 vil den nye helseministeren motta en NOU fra Tannhelseutvalget om status i tjenesten og forslag til å utvikle fremtidens tannhelsetjeneste. NTF forventer at det videre arbeidet skjer i nær dialog med aktørene i tjenesten.

-Vi ser frem til et godt og produktivt samarbeid med den nye helseministeren, sier president i NTF Heming Olsen-Bergem, som understreker behovet for at hele befolkningen får tilgang på nødvendige tannhelsetjenester; -Regjeringen og Tannlegeforening har samme mål - å utjevne den sosiale ulikheten i munnhelsen.

Flertallet av fagfolkene og aktørene i tannhelsetjenesten er i privat tannhelsetjeneste og er selvstendig næringsdrivende, og NTF forventer at den nye helseministeren ser nytteverdien av å utnytte ressursene og kompetansen i hele tannhelsetjenesten. Kun sammen med de private kan den offentlige tannhelsetjenesten evne å nå målet om et likeverdig tannhelsetjenestetilbud i hele landet. Det er viktig å øke det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester og sikre gode rammebetingelser for alle som jobber i tjenesten. Bare slik kan vi nå målet om at hele befolkningen skal ha tilgang til nødvendige tannhelsetjenester.

Sist oppdatert: 25. april 2024