Bli med og marker Håndhygienedagen 2024

Bilde

Illustrasjon: FHI/Tegnehanne

Tradisjonen tro inviterer Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene, Folkehelseinstituttet og de regionale kompetansesentrene for smittevern til markering av 5. mai 2024. Årets budskap er: STOPP. TENK! Hansker – bare når det trengs!»

Rene engangshansker, benyttet til rett tid og på rett måte, er et effektivt smitteforebyggende tiltak. Overforbruk av hansker fører derimot til redusert etterlevelse av håndhygiene, såre hender, økte kostnader, og økt belastning på miljøet.

Det benyttes årlig over 300 millioner rene nitril/lateks engangshansker i den norske helsetjenesten, tilsvarende 2100 tonn. Det antas at 30% av dette er et overforbruk - hansker benyttet når det ikke er behov. Overforbruket tilsvarer 70 millioner ekstra hansker - 490 tonn restavfall. Hvert år! Dette er en utfordring vi må ta tak i - for et bedre smittevern, og for miljøet.

Temaene for årets markering er derfor bruk av rene engangshansker, men spesiell oppmerksomhet på miljøperspektivet.

Som tidligere blir det utarbeidet nytt informasjons- og undervisningsmateriell som plakater, filmer, presentasjoner og quiz. Les om alle aktiviteter og tilgjengelig materiell på Folkehelseinstituttets temaside om håndhygiene Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Lenke til produktene blir lagt ut i artikkelen om 5. mai etter hvert som produktene ferdigstilles.

Vi kaster hansken – vi håper dere tar utfordringen, og melder dere på markeringen! Påmeldingskjema Lenke til et annet nettsted.

Har dere spørsmål – ta kontakt: handhygiene@fhi.no

Tekst og illustrasjoner: FHI

Sist oppdatert: 18. april 2024