Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Stäng
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Lokalforeninger

NTF har 21 lokalforeninger som utgjør grunnpilarene i foreningen. Den som er medlem av NTF, må også være medlem av en lokalforening.

Lokalforeningene skal ifølge vedtektene representere NTF i sitt område og fremme NTFs formål. De skal holde NTF underrettet om alt innen sine områder som kan ha betydning for landsforeningens virksomhet og bistå denne i dens arbeide. Lokalforeningene er undergitt NTFs avgjørelse i landssaker, men har selvbestemmelsesrett i lokale saker. Lokalforeningene skal dog konsultere hovedstyret i lokale saker som etter sin natur kan påregne betydelig offentlig interesse.

Mer informasjon om aktiviteter og nyheter i de ulike lokalforeningene finner du på siden for de enkelte foreningene.

Oversikt medlemstall lokalforeninger

Medlemstall NTFs lokalforeninger hentet fra NTFs årsrapport 2019

Sist oppdatert: 9. desember 2020