Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene og også følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
toppbilde

Østfold tannlegeforening

jubileumslogo ØTF

Velkommen til Østfold tannlegeforening! Vi er en lokalforening med røtter helt tilbake til oktober 1895 og våre rett i underkant av 300 medlemmer kan i 2020 feire 125 års jubileum. Vi er en forening med lange og stolte tradisjoner.

Østfold Tannlegeforening ønsker å fremme sosiale og økonomiske interesser og ikke minst et kollegialt samhold. Dette forsøker vi å oppnå ved å opprettholde en aktiv og levende forening som arrangerer kurs og andre sosiale arrangementer, samt å fremme våre medlemmers meninger sentralt. Lokalforeningen driver også tannlegevakten i dagens Østfold fylke og jobber for en fornyet avtale etter sammenslåing til Viken 1.1.2020.

Vi ønsker gjennom våre arrangementer å stimulere til faglig oppdatering og etterutdanning. Har du et forslag til tema eller forelesere ønsker vi å høre fra deg!

Info om kurs og andre arrangementer sendes ut pr. e-post registrert hos NTF og deles på vår Facebookgruppen Østfold tannlegeforeninglenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette er en lukket gruppe og innsyn i gruppen gis til medlemmer som melder interesse. Siden er ment som en informasjonskanal og diskusjonsforum. Vi er åpne for tips, gode råd eller andre innspill, men minner videre om alminnelig skikk og bruk på siden.

Eventuelt kan mail sendes til ostfold@tannlegeforeningen.no

Hilsen styret i Østfold tannlegeforening

Sist oppdatert: 14. januar 2021