Vaktordning Østfold

Informasjonsskriv om vaktordning og fakturering

Faktura

Papir og epost

Papirfakturaer kan sendes til:

Østfold fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Evt per epost: post@ofk.no

Elektronisk fakturaadresse

Østfold fylkeskommune ønsker elektronisk faktura fra leverandører og Østfold fylkeskommune er registrert i ELMA registeret med organisasjonsnummer 930 580 694.

Forøvrig gjelder følgende formater:

  • Fakturaer skal inneholde et 6-sifret bestillernummer (oppgis av bestiller) og gjerne navn på den som bestiller.
  • Bestillernummeret setter dere i feltet for “Deres referanse”.
  • Faktura som gjelder eHandelsbestillinger merkes med ordrenummeret fra vår bestilling. Dette ordrenummeret setter dere i feltet “OrderReference”.
  • Det er viktig at disse numrene blir plassert i riktig felt, ikke i fritekstfeltet. Dette for å sikre en effektiv fakturabehandling og betaling til rett tid.

 

Arkiv

Sist oppdatert: 21. mai 2024