Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
Nye råd og anbefalinger til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet og FHI har publisert nye råd til tannhelsetjenesten. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for alle pasienter ved alle aerosolgenerende prosedyrer i kommuner med smitterisikonivå 4-5. Se også nye anbefalinger ved smitterisikonivå 3.

Lukk melding
toppbilde

Troms tannlegeforening

Velkommen til Troms tannlegeforenings nettsider!

Kontakt oss gjerne på troms@tannlegeforeningen.no

Foreningen har ca. 220 medlemmer, omtrent likt fordelt på offentlig ansatte og privat praktiserende.

Troms tannlegeforening søker å bidra til kvalitet i tannhelsetjenesten ved å samle tannlegene til faglige og standspolitiske møter. Foreningen representerer tannlegene lokalt overfor publikum og myndigheter.

Sist oppdatert: 3. februar 2020