Tidligere Representantskapsmøter

Last ned samlet pdf med alle sakfremlegg , 1.2 MB, åpnes i nytt vindu. 

Saksliste 2019

 1. Referat og meldinger
  Saksfremlegg , 558.4 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  1a. Protokoll fra rep.skapsmøtet 2017 , 7.4 MB, åpnes i nytt vindu.
  1 b. Protokoll fra e-postbehandling i representantskapet 2018 , 2.1 MB, åpnes i nytt vindu.
  1 c. Orientering og aktuelle saker (ingen vedlegg)
  1 d. Ordførerens beretning 2017-2019 , 499.5 kB, åpnes i nytt vindu.
  1 e. Beretning fra NTFs hovedstyre 2017-2019 , 435.4 kB, åpnes i nytt vindu.
  1 f. Beretning fra Sentralt næringsutvalg 2017-2019 , 111.3 kB.
  1 g. Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg 2017-2019 , 243.4 kB, åpnes i nytt vindu.
  1 h. Beretning fra NTFs fagnemnd 2017-2018 , 222.2 kB, åpnes i nytt vindu.
  1 i. Beretning fra NTFs råd for tannlegeetikk 2017-2019 , 505.7 kB, åpnes i nytt vindu.
  1 j. Beretning fra NTF Student 2017-2019 , 184.3 kB, åpnes i nytt vindu.
  1 k. Beretning fra redaksjonskomiteen for NTFs Tidende 2017-2019 , 157.9 kB, åpnes i nytt vindu.
  1 l. Rapport fra kontrollkomiteen 2017 og 2018 , 342.8 kB, åpnes i nytt vindu.

 2. Årsregnskap NTF
  Saksfremlegg , 157.4 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Årsberetning, årsregnskap og noter 2017 , 3.3 MB, åpnes i nytt vindu.
  Årsberetning, årsregnskap og noter 2018 , 3.4 MB, åpnes i nytt vindu.
  Revisors beretning 2017 og 2018 , 788.8 kB, åpnes i nytt vindu.
  Diagram - Årsregnskap - NTFs balanse 2017 - 2018 , 42.1 kB, åpnes i nytt vindu.
  Tabell - Årsregnskap - NTFs balanse 2017 - 2018 , 48.2 kB, åpnes i nytt vindu.
  Tabell - Årsregnskap - Disponert resultat i NTF 2017 og 2018 , 164.5 kB, åpnes i nytt vindu.
  Tabell - årsregnskap - Totale inntekter konsern 2017 - 2018 , 215.1 kB, åpnes i nytt vindu.

 3. Sykehjelpsordningen for tannleger
  Saksfremlegg , 148.3 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Årsberetning, årsregnskap og noter 2017 , 543.3 kB, åpnes i nytt vindu.
  Årsberetning, årsregnskap og noter 2018 , 657.9 kB, åpnes i nytt vindu.

 4. NTFs fond til videre- og etterutdanning av tannleger
  Saksfremlegg , 326.1 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Årsberetning 2017 og 2018 , 102.1 kB, åpnes i nytt vindu.
  Årsregnskap 2017 - 2018 , 86.7 kB, åpnes i nytt vindu.

 5. Ole Smith-Houskens fond
  Saksfremlegg , 318.4 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Årsregnskap 2017 og 2018 , 13.4 kB, åpnes i nytt vindu.
  Årsberetninger 2017 og 2018 , 17.2 kB, åpnes i nytt vindu.

 6. Vedtekter og reglementer: Revisjon
  Saksfremlegg sak 6 , 247.5 kB, åpnes i nytt vindu.

  Saksfremlegg sak 6 a. NTFs vedtekter , 652.7 kB, åpnes i nytt vindu.
  Saksfremlegg sak 6 b. Reglement for NTFs representantskap , 539.8 kB, åpnes i nytt vindu.
  Saksfremlegg sak 6 c. Reglement for NTFs ordførerkollegium , 487.1 kB, åpnes i nytt vindu.
  Saksfremlegg sak 6 d. Reglement for SF og NTFs tariffbundne virksomheter , 549.8 kB, åpnes i nytt vindu.
  Saksfremlegg sak 6 e. Reglement for SNU og næringspolitisk forum , 525.5 kB, åpnes i nytt vindu.
  Saksfremlegg sak 6 f. Reglement for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg , 482.8 kB, åpnes i nytt vindu.
  Saksfremlegg sak 6 g. Reglement for NTFs etikkråd , 480.2 kB, åpnes i nytt vindu.
  Saksfremlegg sak 6 h. Reglement for NTFs kontrollkomité , 479.1 kB, åpnes i nytt vindu.
  Saksfremlegg sak 6 i. Reglement for NTFs valgkomité , 486 kB, åpnes i nytt vindu.
  Saksfremlegg sak 6 j. Reglement for NTFs redaksjonskomité , 479.7 kB, åpnes i nytt vindu.
  Saksfremlegg sak 6 k. Reglement for NTFs klagenemnder , 515.8 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Høringsbrev - Revisjon av NTFs vedtekter , 751.3 kB, åpnes i nytt vindu.
  Notat om vurderinger gjort i forbindelse med innspill fra høringsinstansene , 214.8 kB, åpnes i nytt vindu.
  Regelverksspeil (fra gjeldende til foreslått) , 235.9 kB, åpnes i nytt vindu.
  Regelverksspeil (fra foreslått til gjeldende) , 237.6 kB, åpnes i nytt vindu.
  Regelverksspeil for Sentralt næringsutvalg- vedtekter og reglement , 153.9 kB, åpnes i nytt vindu.

 7. Etiske regler
  Saksfremlegg , 200.9 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Notat til om vurderinger gjort i forbindelse med innspill fra høringsinstansene , 214.8 kB, åpnes i nytt vindu.

 8. Obligatorisk etterutdanning
  Saksfremlegg , 251.4 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Regelverksspeil endringer obligatorisk etterutdanning , 487.6 kB, åpnes i nytt vindu.

 9. Prinsipprogram 2020 – 2023
  Saksfremlegg , 303.9 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Prinsipprogram 2020 - 2023 , 174.8 kB, åpnes i nytt vindu.


 10. Arbeidsprogram 2020-2021
  Saksfremlegg , 137.6 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Arbeidsprogrammet 2020 - 2021 , 258.2 kB, åpnes i nytt vindu.

 11. Budsjett NTF
  Saksfremlegg , 195.2 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Budsjett NS , 32.7 kB, åpnes i nytt vindu.
  Aktivitetsbudsjett , 31.3 kB, åpnes i nytt vindu.

 12. Policydokumenter
  Saksfremlegg , 325.1 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  12 a. NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste , 161.1 kB, åpnes i nytt vindu.
  12 b. NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten , 645.9 kB, åpnes i nytt vindu.

 13. Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren
  Saksfremlegg , 220.8 kB, åpnes i nytt vindu.

 14. Sak 14 NTFs hederstegnordning
  Saksfremlegg , 463.9 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Regelverksspeil endring hederstegnordning , 409 kB, åpnes i nytt vindu.

 15. NTFs landsmøte
  Saksfremlegg , 138.3 kB, åpnes i nytt vindu.

 16. Valg
  Valgkomiteens innstilling 2019 – dagens ordning , 165 kB, åpnes i nytt vindu.
  Valgkomiteens innstilling 2019 – foreslått ordning , 163.1 kB, åpnes i nytt vindu.

  Vedlegg:
  Innkomne forslag på valg til verv 2019 , 115.7 kB, åpnes i nytt vindu.
  Oversikt gjenvalg NTFs tillitsvalgte , 68.4 kB, åpnes i nytt vindu.
  Gjenvalg og forslag på kandidater til valgkomité , 44.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Informasjon om tidligere representantskapsmøter i NTF

Protokoller fra tidligere representantskapsmøter er tilgjengelig for innloggede medlemmer

Bilde

Applaus etter valget, NTFs representantskapsmøte 2017

Sist oppdatert: 1. februar 2021