Representantskapsmøtet 2021

Representantskapsmøtet 2021 ble avholdt 26. - 28. november på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

1. Referat og meldinger

Saksfremlegg Sak 1 Referat og meldinger Lenke til et annet nettsted.

Vedlegg:
1.1. Protokoll fra representantskapsmøtet 2019 Lenke til et annet nettsted.
1.2. Orientering om aktuelle saker (ingen vedlegg)
1.3. Beretning fra representantskapets ordfører 2019-2021 Lenke til et annet nettsted.
1.4. Beretning fra NTFs hovedstyre 2019-2021 Lenke til et annet nettsted.
1.5. Beretning fra NTFs sentrale næringsutvalg 2019-2021 Lenke til et annet nettsted.
1.6. Beretning fra NTFs sentrale forhandlingsutvalg 2019-2021 Lenke til et annet nettsted.
1.7. Beretning fra NTF Student 2019-2021 Lenke til et annet nettsted.
1.8. Beretning fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 2019-2021 Lenke til et annet nettsted.
1.9. Beretning fra NTFs etikkråd 2019-2021 Lenke til et annet nettsted.
1.10. Beretning fra NTFs redaksjonskomité 2019-2021 Lenke til et annet nettsted.
1.11. Beretning fra NTFs kontrollkomité 2019-2021 Lenke til et annet nettsted.

2. Årsregnskap NTF

Saksfremlegg Sak 2 Årsregnskap og årsberetninger 2019 og 2020 Lenke til et annet nettsted.

Vedlegg:
Årsberetning 2019 Lenke til et annet nettsted.
Årsberetning 2020 Lenke til et annet nettsted.
Årsregnskap inkl. sykehjelpsordningen og fond 2019 Lenke til et annet nettsted.
Årsregnskap inkl. sykehjelpsordningen og fond 2020 Lenke til et annet nettsted.
Revisors beretning 2019 Lenke til et annet nettsted.
Revisors beretning 2020 Lenke til et annet nettsted.
Årsregnskap - Disponert resultat i NTF 2019 og 2020 Lenke til et annet nettsted.
Årsregnskap - NTFs balanse 2019 - 2020 Lenke til et annet nettsted.


3. Sykehjelpsordningen for tannleger

Saksfremlegg Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger - årsregnskap og beretninger Lenke til et annet nettsted.

Vedlegg:
Årsberetning 2019 Lenke til et annet nettsted.
Årsberetning 2020 Lenke til et annet nettsted.
Årsregnskap 2019 Lenke til et annet nettsted.
Årsregnskap 2020 Lenke til et annet nettsted.

4. NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger

Saksfremlegg Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tanleger - årsregnskap og beretninger Lenke til et annet nettsted.

Vedlegg:
Årsberetning 2019 Lenke til et annet nettsted.
Årsberetning 2020 Lenke til et annet nettsted.
Årsregnskap 2019 - 2020, 13.1 kB Lenke til et annet nettsted.

5. Ole Smith-Houskens fond

Saksfremlegg Sak 5 Ole Smith-Houskens fond - årsregnskap og årsberetninger Lenke til et annet nettsted.

Vedlegg:
Årsberetning 2019 - 2020 Lenke til et annet nettsted.
Årsregnskap 2019 - 2020 Lenke til et annet nettsted.

6. Arbeidsprogram

Saksfremlegg Sak 6 Arbeidsprogram 2022 - 2023 Lenke til et annet nettsted.

Vedlegg:
NTFs arbeidsprogram 2022 - 2023 Lenke til et annet nettsted.

7. Vedtekter og reglementer

Saksfremlegg Sak 7.1 NTFs vedtekter Lenke til et annet nettsted.

Saksfremlegg Sak 7.2 Reglement for NTFs representantskap Lenke til et annet nettsted.

Saksfremlegg Sak 7.3 Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg og næringspolitiske forum Lenke til et annet nettsted.

8. Styre- og utvalgshonorarer for sentrale tillitsvalgte

Saksfremlegg Sak 8 Styre- og utvalgshonorarer for sentrale tillitsvalgte - Forslag til ny ordning Lenke til et annet nettsted.

9. Etiske regler

Saksfremlegg Sak 9 Etiske regler - forslag til endringer Lenke til et annet nettsted.

10. Regler om obligatorisk etterutdanning

Saksfremlegg Sak 10 Regler om obligatorisk etterutdanning - forslag til endringer Lenke til et annet nettsted.

Vedlegg:
Regler for obligatorisk etterutdanning - tekst med endringer markert Lenke til et annet nettsted.


11 Valg

Saksfremlegg Sak 11.1. - 11.10. Valgkomiteens innstilling 2021 Lenke til et annet nettsted.

Vedlegg:
Innkomne forslag på valg til verv 2021 Lenke til et annet nettsted.

12. Budsjett NTF

Saksfremlegg Sak 12 Budsjett 2022 og 2023 Lenke til et annet nettsted.

Vedlegg:
Budsjett NS Lenke til et annet nettsted.

13. Policydokumenter

Saksfremlegg Sak 13.1 Policydokument: Fremtidens tannhelsetjeneste Lenke til et annet nettsted.

Saksfremlegg Sak 13.2 Policydokument: Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter innen odontologi Lenke til et annet nettsted.

Vedlegg:
Policydokument: Fremtidens tannhelsetjeneste Lenke til et annet nettsted.
Policydokument: Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter innen odontologi Lenke til et annet nettsted.

Saksfremlegg representantskapsmøtet 2021

Innholdet er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer

Sist oppdatert: 2. mai 2023