Representantskapsmøtet 2023

Representantskapsmøtet 2023 avholdes 24. - 25. november på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Frister og viktige datoer

Dato

Hva

8. - 9. feb.

Saksbehandlingsmøte NTFs Hovedstyre

29. mars

Saksbehandlingsmøte NTFs Hovedstyre

1. april

Frist for innsending av private forslag til saker til lokalforeningens styre

1. mai

Frist for innsending av forslag til saker fra NTFs organer til sekretariatet (jf. vedtektene § 3)

31. mai - 1. juni

Saksbehandlingsmøte NTFs Hovedstyre

1. - 2. juni

Forum for tillitsvalgte

10. juni (NY!)

Frist for å sende inn forslag til kandidater til valg

30. - 31. aug.

Saksbehandlingsmøte NTFs Hovedstyre

1. okt.

Grunnlag for lokalforeningenes representasjon beregnes

4. okt.

Saksbehandlingsmøte NTFs Hovedstyre

13. okt.

Frist for å sende ut møteinnkalling, inkl. saksliste og valgkomiteens innstilling

23. nov.

Saksbehandlingsmøte NTFs Hovedstyre

24. - 25. nov.

NTFs representantskapsmøte


Kommer

Saksfremlegg representantskapsmøtet 2023

Innholdet er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer

Oppdateringer om NTFs representantskapsmøte 2023

Sist oppdatert: 24. mai 2023