Representantskapsmøtet 2023

Representantskapsmøtet 2023 ble avholdt 24. - 25. november på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Protokoll og dokumenter publiseres så snart de er klare...

NB: Deltakere på representantskapsmøtet er valgte representanter fra lokalforeningene, spesialistforeningene og studentforeningen.

Last ned samlet hefte med alle saksfremlegg her , 1.6 MB, åpnes i nytt vindu. (ikke inkludert vedlegg)

Referat og meldinger

Saksfremlegg Sak 1 , 164.8 kB, åpnes i nytt vindu.

1.1 Protokoll fra representantskapsmøtet 2021 , 2.2 MB, åpnes i nytt vindu.
1.2 Orientering om aktuelle saker
1.3 Ordførerens beretning , 189.7 kB, åpnes i nytt vindu.
1.4 Beretning fra NTFs hovedstyre , 361.2 kB, åpnes i nytt vindu.
1.5 Beretning fra sentralt forhandlingsutvalg , 264 kB, åpnes i nytt vindu.
1.6 Beretning fra sentralt næringsutvalg , 234.6 kB, åpnes i nytt vindu.
1.7 Beretning fra NTF Student , 254.2 kB, åpnes i nytt vindu.
1.8 Beretning fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg , 233.1 kB, åpnes i nytt vindu.
1.9 Beretning fra NTFs etikkråd , 218.9 kB, åpnes i nytt vindu.
1.10 Beretning fra NTFs redaksjonskomité , 252.3 kB, åpnes i nytt vindu.
1.11 Beretning fra NTFs kontrollkomité , 246.3 kB, åpnes i nytt vindu.

2. Årsregnskap NTF 2021 og 2022

Saksfremlegg Sak 2 , 207.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
1. Signert årsberetning NTF inkl. sykehjelpsordningen og fond 2021 , 313.2 kB, åpnes i nytt vindu.
2. Signert årsregnskap 2021 inkl. sykehjelpsordningen og fond , 1.6 MB, åpnes i nytt vindu.
3. Revisjonsberetning NTF 2021 , 127 kB, åpnes i nytt vindu.
4. Signert årsberetning NTF inkl. sykehjelpsordningen og fond 2022 , 9.1 MB, åpnes i nytt vindu.
5. Signert årsregnskap 2022 inkl. sykehjelpsordningen og fond , 12.7 MB, åpnes i nytt vindu.
6. Revisjonsberetning NTF 2022 , 127.2 kB, åpnes i nytt vindu.

3. Sykehjelpsordningen for tannleger

Saksfremlegg Sak 3.1 - Årsregnskap og beretning , 167.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
1. Årsberetning Sykehjelpsordningen 2021 , 617.7 kB, åpnes i nytt vindu.
2. Årsregnskap Sykehjelpsordningen 2021 , 640.9 kB, åpnes i nytt vindu.
3. Revisjonsberetning Sykehjelpsordningen 2021 , 120.8 kB, åpnes i nytt vindu.
4. Årsberetning Sykehjelpsordningen 2022 , 617.5 kB, åpnes i nytt vindu.
5. Årsregnskap Sykehjelpsordningen 2022 , 639.1 kB, åpnes i nytt vindu.
6. Revisjonsberetning Sykehjelpsordningen 2022 , 119.9 kB, åpnes i nytt vindu.


Saksfremlegg Sak 3.2 - Endringer i vedtekter , 281.2 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
1. Utkast til nye vedtekter Sykehjelpsordningen , 182.5 kB, åpnes i nytt vindu.

4. NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger

Saksfremlegg Sak 4 , 167.3 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
1. Årsberetning NTFs fond for videre- og etterutdanning 2021 , 72.8 kB, åpnes i nytt vindu.
2. Årsberetning NTFs fond for videre- og etterutdanning 2022 , 70.4 kB, åpnes i nytt vindu.
3. Årsregnskap NTFs fond for videre- og etterutdanning 2021 - 2022 , 13.4 kB, åpnes i nytt vindu.

5. Ole Smith-Houskens fond

Saksfremlegg Sak 5 , 160.8 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
1. Årsberetning Ole Smith-Houskens fond 2021 - 2022 , 302.9 kB, åpnes i nytt vindu.
2. Årsregnskap Ole Smith-Houskens fond 2021 - 2022 , 216 kB, åpnes i nytt vindu.

6. Utvidelse av representantskapsperioden

Saksfremlegg Sak 6 , 219.2 kB, åpnes i nytt vindu.

7. Reduksjon av antall medlemmer i NTFs hovedstyre og endret representasjon fra henholdsvis offentlig og privat sektor

Saksfremlegg Sak 7 , 180.3 kB, åpnes i nytt vindu.


8. Reduksjon av NTFs kontrollkomité og NTFs redaksjonskomité

Saksfremlegg Sak 8 , 208.4 kB, åpnes i nytt vindu.


9. Revisjon av NTFs etiske regler

Saksfremlegg Sak 9 , 350.2 kB, åpnes i nytt vindu.


10. Revisjon av reglement for NTFs klagenemnder

Saksfremlegg Sak 10 , 260.2 kB, åpnes i nytt vindu.

11. Regler for obligatorisk etterutdanning

Saksfremlegg Sak 11 , 282.9 kB, åpnes i nytt vindu.

12. Policydokumenter

12.1 Saksfremlegg Sak 12.1 - Policydokument "Fremtidens tannhelsetjeneste: ansvar, finansiering og organisering" , 160.3 kB, åpnes i nytt vindu.
Vedlegg: Policydokument "Fremtidens tannhelsetjeneste: ansvar, finansiering og organisering" , 217 kB, åpnes i nytt vindu.

12.2 Saksfremlegg Sak 12.2 - Policydokument "Folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid" , 160 kB, åpnes i nytt vindu.
Vedlegg: Policydokument "Folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid" , 217 kB, åpnes i nytt vindu.

12.3 Saksfremlegg Sak 12.3 - Policydokument "Utdanning, forskning og kompetanse i tannhelsetjenesten" , 159.1 kB, åpnes i nytt vindu.
Vedlegg: Policydokument "Utdanning, forskning og kompetanse i tannhelsetjenesten" , 220.5 kB, åpnes i nytt vindu.

12.4 Saksfremlegg Sak 12.4 - Policydokument "Etikk og faglig autonomi i tannhelsetjenesten" , 158 kB, åpnes i nytt vindu.
Vedlegg: Policydokument "Etikk og faglig autonomi i tannhelsetjenesten" , 147.3 kB, åpnes i nytt vindu.

13. Arbeidsprogram 2024-2025

Saksfremlegg Sak 13 , 158.4 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
1. Arbeidsprogram 2024-2025 , 237.5 kB, åpnes i nytt vindu.

14. Budsjett NTF 2024 og 2025

Saksfremlegg Sak 14 , 240.6 kB, åpnes i nytt vindu.

Vedlegg:
1. Budsjett 2024 - 2026 - inkl reduksjon sentrale tillitsvalgte , 130.2 kB, åpnes i nytt vindu.
2. Budsjett 2024 - 2025 uten tiltak , 128.1 kB, åpnes i nytt vindu.

15. Æresmedlemskap

Saksfremlegg Sak 15 , 155.6 kB, åpnes i nytt vindu.

16. Valg

Saksfremlegg Sak 16 , 276.1 kB, åpnes i nytt vindu.

Saksfremlegg representantskapsmøtet 2023

Innholdet er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer

Strømming av representantskapsmøtet

Opptak av strømmingen vil ikke være offentlig tilgjengelig. Etter flere henvendelser fra medlemmene og samtykke fra presidenten har vi likevel valgt å legge ut opptake av sak 1.2 - Orientering om aktuelle saker.

Oppdateringer om NTFs representantskapsmøte 2023

Sist oppdatert: 27. november 2023