Rådgivning på Villa Sana, Modum Bad

Villa Sana, Modum Bad

Tilbudet på Villa Sana er for tannleger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon.

Målsettingen er å bidra til å styrke tannlegers bevissthet i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenthet og fremme tannlegers helse og livskvalitet. Avtale med Villa Sana ble inngått i 2008, og utvidet i 2017.

Villa Sana har to typer tilbud: Rådgivning og kurs (individual- og parkurs). Kurset inneholder undervisning, fysisk aktivitet og tilbud om samtale.

Under oppholdet på Villa Sana har kursdeltakerne mulighet til å benytte seg av de fleste aktivitetsmulighetene på området til Modum Bad.

Mer informasjon om kursoversikt og søknadsskjema finner du på www.modum-bad.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Alle utgifter i forbindelse med rådgivning inklusive reiseutgifter dekkes av Den norske tannlegeforening ved Sykehjelpsordningen. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Tannlegen som ønsker rådgivning tar selv kontakt med Villa Sana.
Henvendelse kan skje per telefon: 32 74 98 83 eller e-post: villa.sana@modum-bad.no

Sist oppdatert: 25. august 2020